Živnosť alebo s.r.o.: Majitelia a spoločníci – koľko ich môže byť a aké majú obmedzenia, záver

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Toto je šiesta časť seriálu o rozdieloch medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným Živnosť alebo s.r.o. – aké sú rozdiely a čo je pre vás výhodnejšie?

V poslednej časti seriálu sa dozviete, koľko majiteľov môže mať s.r.o. a živnosť. Zistíte tiež, kto môže byť majiteľom – spoločníkom a aké sú obmedzenia, vyplývajúce zo zákona.

Majiteľ živnosti je vždy iba jeden

Pri živnosti je situácia jednoduchá. Ako živnostník ste fyzická osoba. Ste to vždy vy – jeden konkrétny človek. Môžete mať zamestnancov, ale majiteľom živnosti musíte byť vždy iba vy – jedna osoba.

Nie je možné, aby ste jednu živnosť vlastnili spolu s viacerými osobami. Majiteľom musíte byť vždy iba vy – jedna konkrétna fyzická osoba.

Majitelia s.r.o. môžu byť viacerí

Je možné, že chcete podnikať spoločne s niekým ďalším. Všetci chcete mať vlastnícky podiel vo vašej firme. Musíte teda siahnuť po inej forme podnikania, ktorá vám to umožní – napríklad po spoločnosti s ručením obmedzeným.

Majiteľ s.r.o. je spoločník

Majiteľ alebo spolumajiteľ s.r.o. sa nazýva spoločník.

Spoločník fyzická alebo právnická osoba

Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Pojmy fyzická a právnická osoba pochádzajú z oblasti práva.

Fyzická osoba je konkrétny jednotlivý človek – napríklad vy osobne.

Právnická osoba nie je osoba v klasickom zmysle, na ktorý ste zvyknutí. Nie je to človek. Je to organizácia osôb alebo majetku, ktorá je vytvorená na určitý účel. Právo jej priznáva vlastnú právnu subjektivitu.

Právnická osoba je druhý typ právneho subjektu, ktorý existuje v našom právnom systéme. Prvým typom je už spomínaná fyzická osoba.

Právnickou osobou môže byť napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo iný druh podniku alebo organizácie. Môže to byť napríklad aj nadácia alebo dokonca štát.

Spoločníkmi, čiže majiteľmi alebo spolumajiteľmi s.r.o. teda môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Počet spoločníkov jednej s.r.o.

Jedna s.r.o. môže mať najviac 50 spoločníkov. Ako som som už skôr uviedol, spoločníci sú vlastne majitelia s.r.o. To znamená, že s.r.o. môže mať najviac 50 spolumajiteľov. Spolumajiteľmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Môže byť spoločnosť s jedným spoločníkom jediným spoločníkom v inej spločnosti?

Ako už viete, majiteľom – spoločníkom s.r.o. môže byť aj právnická osoba. Touto právnickou osobou môže byť iná s.r.o. To znamená, že majiteľom s.r.o. môže byť iná s.r.o.

V zákone však existuje jedno obmedzenie. Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.

Fyzická osoba jediným spoločníkom najviac v troch s.r.o.

Jednou z výhod s.r.o. oproti živnosti je, že môžete byť spoločníkom vo viacerých s.r.o. Naproti tomu živnosť môžete mať iba jednu.

Existuje však určité obmedzenie, ktoré sa týka s.r.o. s jedným spoločníkom – fyzickou osobou.

Vy ako fyzická osoba si môžete sami založiť s.r.o., v ktorej budete jediným spoločníkom. Avšak zákon vám stanovuje limit, podľa ktorého môžete byť vy ako fyzická osoba jediným spoločníkom najviac v troch s.r.o.

Ak by ste chceli vlastniť viac ako tri s.r.o., museli by ste v nich mať ďalších spoločníkov.

Živnosť vs. s.r.o.

Keď porovnáte živnosť a s.r.o. z hľadiska vlastníckych vzťahov a štruktúr, zistíte, že s.r.o. vám dáva oveľa väčšie možnosti rôzych kombinácií.

Živnosť má vždy len jedného majiteľa – jednu konkrétnu fyzickú osobu. S.r.o. môže mať viac spolumajiteľov – spoločníkov. Spoločníkom s.r.o. nemusí byť iba fyzická osoba. Môže ňou byť aj právnická osoba, napríklad iná s.r.o.

Živnosť môžete mať iba jednu. Spoločností s ručením obmedzeným môžete vlastniť alebo spoluvlastniť viacero.

Záver seriálu

V tomto seriáli ste sa dozvedeli o najdôležitejších rozdieloch medzi živnosťou a s.r.o. Ak ste sledovali celý seriál, mali by ste teraz mať slušný prehľad. Na základe získaných informácií bude pre vás jednoduchšie rozhodnúť sa, či je pre vás vhodnejšie založiť si živnosť alebo s.r.o.

Z môjho pohľadu je jednoznačne najdôležitejším kritériom spôsob ručenia. Ak sa chcete dozvedieť prečo, prečítajte si článok Toto je absolútne najdôležitejší rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.

Zohľadniť by ste mali aj ďalšie kritériá ako vkladpoplatkyodvody a dane.

Verím, že seriál bol pre vás užitočný. Týmto však zďaleka nekončíme. Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie zaujímavé články o podnikaní, ktoré už máme pre vás pripravené.

Všetky časti seriálu o rozdieloch medzi živnosťou a s.r.o. nájdete tu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 3 komentárov

 1. Dobrý den ,
  može sa konatel s.r.o. prihlasiť na urad práce a žiadať dotaciu na začatie podnikania ? / začať novu živnosť , poprípade otvoriť novu s.r.o./ dakujem

 2. Ak už podnikáte, nemôžete sa prihlásiť na úrad práce a tým pádom ani žiadať o dotáciu.

 3. Dobrý deň,
  Chcel by som dostať dotáciu na podnikanie, idem podnikať ako spoločník do jednej s.r.o.
  V zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti § 5 písm. d), samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu.
  V zmysle § 49 ods. 2, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ktorý začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, ak o príspevok požiada písomne.
  Spĺňam všetky podmienky, nepodnikám, som evidovaný riadne na ÚP, písomne som podal žiadosť, mám podnikateľský plán a aj tak mi pani na ÚP povedala, že dotáciu nedostanem ak chcem začať podnikať ako szčo – spoločník už v existujúcej s.r.o. ale musím si založiť novú – vlastnú.
  Má pravdu? A ak áno, na základe čoho postupovala keď je to potom v rozpore s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami?
  Ďakujem za skorú odpoveď

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.