Živnosť alebo s.r.o.: Daň z príjmov – aké sú rozdiely a čo je výhodnejšie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Toto je piata časť seriálu o rozdieloch medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným Živnosť alebo s.r.o. – aké sú rozdiely a čo je pre vás výhodnejšie?

Aké sú rozdiely medzi daňou z príjmov živnosti a s.r.o.? Kto platí väčšie dane a kto menšie? To sa dozviete sa v tomto článku.

Čo je daň z príjmov?

Daň z príjmov je daň, ktorú musia platiť všetky firmy a fyzické osoby – živnostníci, ktorí dosahujú príjem. Daň sa platí zo sumy, ktorá sa nazýva daňový základ. Daňovým základom pre daň z príjmov je suma, ktorá vám zostane po odpočítaní vašich výdavkov na podnikanie.

Daň z príjmov sa platí raz ročne. Každý rok najneskôr do konca marca musíte zaplatiť daň z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok.

Výška dane z príjmov fyzických osôb – živnostníkov

U fyzických osôb – živnostníkov sa základ dane do výšky 176,8-násobku životného minima (vrátane tejto sumy) zdaňuje základnou 19% sadzbou dane.

Zvyšná časť základu dane (nad 176,8-násobok životného minima) sa zdaňuje zvýšenou 25% sadzbou dane.

Výška dane z príjmov s.r.o.

S.r.o. v súčasnosti platí daň z príjmov vo výške 22% z daňového základu.

Paušálne výdavky iba pre živnostníkov

Živnostníci majú oproti s.r.o. v oblasti daní jednu zásadnú výhodu. Sú ňou takzvané paušálne výdavky.

Ak sa ako živnostník rozhodnete uplatňovať si paušálne výdavky, nemusíte si viesť žiadnu evidenciu svojich výdavkov. Stačí vám viesť iba evidenciu príjmov.

Paušálne výdavky si uplatníte jednoducho tak, že od svojich príjmov odpočítate 40%. Vaším daňovým základom pre daň z príjmu potom bude váš príjem znížený o 40%. Týchto 40% si môžete od svojho príjmu odpočítať bez ohľadu na to, aké boli vaše skutočné výdavky.

Uplatňovať si paušálne výdavky sa vám oplatí hlavne vtedy, ak sú vaše skutočné výdavky nízke. Ak sú vaše skutočné výdavky vyššie ako 40%, paušálne výdavky sa vám neoplatia.

POZOR: Od roku 2013 je výška paušálnych výdavkov obmedzená na najviac 5040 € ročne!

Ak podnikáte prostredníctvom s.r.o., žiadne paušálne výdavky si uplatniť nemôžete. Môžete si uplatniť iba skutočne dosiahnuté výdavky.

S.r.o. musí platiť daň aj z toho, čo nezarobila (niekedy)

Môže sa stať, že vaši zákazníci vám neuhradia niektoré faktúry. Je to situácia, ktorá, žiaľ, nie je až taká neobvyklá.

Ak podnikáte na živnosť, platíte daň iba z toho, čo vám zákazníci zaplatili. Suma, ktorú vám zákazníci nezaplatili, sa nezapočítava do daňového základu.

Pri s.r.o. je to inak. Ak podnikáte cez s.r.o., musíte zaplatiť daň z celej sumy, ktorú zákazníkom za daný rok vyfaktúrujete. Ak vám niektorí zákazníci nezaplatia, musíte aj z tejto nezaplatenej sumy zaplatiť daň.

Do podobnej situácie sa môžete dostať, ak cez s.r.o. vystavíte faktúru na konci roka. Túto vyfaktúrovanú sumu budete musieť zahrnúť do daňového základu za ten rok, v ktorom ste vystavili faktúru. A to aj v tom prípade, ak vám zákazník túto faktúru neuhradí v tom istom roku, ale až v budúcom roku.

Živnosť vs. s.r.o.

Ako vidíte, čo sa týka daňového zaťaženia, živnostník je na tom vo väčšine prípadov o niečo lepšie ako s.r.o. Ešte viac sa tento rozdiel zvýrazní po zavedení 23% dane z príjmu pre s.r.o.

Pri rozhodovaní medzi živnosťou a s.r.o. však musíte brať do úvahy aj iné faktory. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si aj ostatné časti tohoto seriálu.

Nabudúce nás čaká posledná časť, v ktorej si povieme o poslednom dôležitom rozdiele medzi živnosťou a s.r.o.

Všetky časti seriálu o rozdieloch medzi živnosťou a s.r.o. nájdete tu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.