Prečo je pre vás živnosť najvýhodnejšia v prvom roku?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Dôvodom, prečo je pre vás živnosť najvýhodnejšia v prvom roku po jej založení je, že nemusíte platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne (SP).

(Na rozdiel od odvodov do SP, odvody do zdravotnej poisťovne musíte povinne platiť ihneď od založenia živnosti.)

Povinné odvody do Sociálnej poisťovne

Povinné odvody do Sociálnej poisťovne sú nezanedbateľnou položkou medzi výdavkami, ktoré ako živnostník platíte každý mesiac.

Výška povinných odvodov do Sociálnej poisťovne sa v súčasnosti (r. 2015) pohybuje od 136,57 € do 1365,78 € mesačne. Presná výška závisí od vašich príjmov v predchádzajúcom roku.

Ako začínajúci živnostník povinné odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte

Ako začínajúci živnostník máte výhodu v tom, že po založení živnosti povinné odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte.

Kedy začnete platiť povinné odvody

To, či musíte alebo nemusíte platiť povinné odvody sa prehodnocuje vždy k 1.7.každého roka.

Ak ste mali v predchádzajúcom roku príjmy z podnikania vyššie ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, od 1.7. aktuálneho roka musíte začať platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

12-násobkom minimálneho vymeriavacieho základu

  • pre príjmy za rok 2014 je 4 944 €
  • pre príjmy za rok 2015 je 5 148 €.

Ide o hrubé príjmy bez odpočítania výdavkov.

Čo to znamená „v prvom roku“?

Keď sa hovorí o tom, že po založení živnosti neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne, často sa používa slovné spojenie „prvý rok“.

Tieto slová používam aj v tomto článku.

Musím však upozorniť, že napriek tomu, že toto slovné spojenie sa bežne používa, je vágne a nepresné.

„Prvým rokom“ sa v skutočnosti myslí obdobie od založenia živnosti až do 30.6. nasledujúceho roka.

To je presne to obdobie, kedy nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Dva príklady v jednom

Príklad 1

Živnosť si založíte 1.1.2015.

Príklad 2

Živnosť si založíte 1.9.2015.

Pre obidva príklady platí to isté:

Povinné odvody do SP nebudete platiť do 30.6.2016.

Či budete alebo nebudete musieť začať platiť povinné odvody od 1.7.2016, bude závisieť od toho, aké príjmy ste dosiahli v roku 2015.

Ak ste v roku 2015 dosiahli príjmy (bez odpočítania výdavkov) vyššie ako 5 148 €, od 1.7.2016 musíte začať platiť povinné odvody do SP.

Ak ste v roku 2015 nedosiahli príjmy vyššie ako 5 148 €, od 1.7.2016 naďalej nebudete platiť povinné odvody do SP.

Dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni

Ako začínajúci živnostník neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

To má ale niektoré dôsledky, o ktorých by ste mali vedieť:

  • Doba, po ktorú odvody neplatíte, sa vám nezapočítava do odpracovaných rokov pre dôchodok.
  • Počas tejto doby si nič nesporíte na dôchodok v 2. dôchodkovom pilieri.
  • Neplatíte si nemocenské poistné a preto nebudete mať nárok na nemocenské dávky v prípade choroby.
  • Neplatíte si ani poistenie v nezamestnanosti. Ak by ste sa stali nezamestnanými, nebudete mať nárok na podporu v nezamestnanosti.

Ak sa týmto dôsledkom chcete vyhnúť, máte možnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne na platenie dobrovoľného poistenia.

Stanete sa dobrovoľne poistenou osobou.

Môžete si vybrať z balíkov dobrovoľného poistenia, ktoré rôznym spôsobom kombinujú nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Na platenie dobrovoľného poistného sa musíte ísť prihlásiť do Sociálnej poisťovne, kde vyplníte príslušné tlačivo, na základe ktorého vás SP zaregistruje ako dobrovoľne poistenú osobu.

Sami si budete môcť určiť, z akého vymeriavacieho základu budete platiť dobrovoľné poistné a tým aj výšku vašich dobrovoľných odvodov.

Záver

Živnosť je pre vás najvýhodnejšia v prvom roku, pretože až do 30. júna nasledujúceho roka po jej založení neplatíte žiadne povinné odvody do Sociálej poisťovne.

Ak sa chcete vyhnúť niektorým dôsledkom neplatenia povinného poistného, môžete sa do Sociálnej poisťovne prihlásiť ako dobrovoľne poistená osoba.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 2 komentárov

  1. Dobrý deň, som ŤZP, na plnom invalidnom dochodku, chem si založiť živnosť na  výrobu darčekových a dekoračných predmetov a vybaviť si štatút chráneného pracoviska, sú to ručné práce,ktoré by som predávala, potrebujem aj registračnú pokladňu pri predaji mojich výrobkov, trhy a pod. , alebo budem oslobodená? Ďakujem merymama

  2. Dobry den, chcel by som sa spytat, ze ked som od 26.10.2016 na živnosti koľko zaplatím dan?

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.