Žiadne odvody do Sociálnej poisťovne? Čo s vami bude v prípade PN, materskej, invalidity, nezamestnanosti alebo dôchodku?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Možno aj vy patríte medzi veľké množstvo živnostníkov, ktorí neplatia žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Platíte si len odvody do zdravotnej poisťovne.

Je to preto, že:

  1. Ešte ste si len nedávno založili živnosť a až do júla nasledujúceho roku nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, alebo
  2. v predchádzajúcom roku ste nemali príjmy väčšie ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (pre príjmy za rok 2014 je to suma 4944 €).

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo s vami bude, ak sa ocitnete v niektorej z nasledujúcich situácií?

  • Ochoriete, alebo sa vám stane úraz a budete musieť zostať na PN.
  • Choroba alebo úraz z vás spravia invalida.
  • Ak ste žena, otehotniete a zostanete na materskej.
  • Ukončíte živnosť a budete nezamestnaní.
  • Budete chcieť odísť do dôchodku.

Pre všetky uvedené prípady existujú príslušné peňažné dávky, ktoré môžete poberať od štátu. Všetky však súvisia so Sociálnou poisťovňou. Keďže si neplatíte sociálne odvodybudete mať vôbec na nejaké dávky nárok, alebo zostanete úplne bez peňazí?

Nárok na nemocenské dávky v prípade práceneschopnosti (PN)

Ak neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovnenemáte nárok na nemocenské dávky v prípade PN. Nárok by ste mali iba v prípade, ak by ste si platili odvody na nemocenské poistenie.

Nárok na invalidný dôchodok

V prípade vzniku invalidity sa nárok na invalidný dôchodok posudzuje podľa vášho veku a počtu rokov pred vznikom invalidity, v ktorých ste si platili dôchodkové poistenie.

Ak ste si v minulosti platili dôchodkové poistenie, či už ako živnostník alebo zamestnanec, stále môžete mať nárok na invalidný dôchodok, aj keď momentálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku

a) do 20 rokov je menej ako jeden rok,
b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,
c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,
d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,
e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,
f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,
g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Nárok na materské a rodičovský príspevok

Ak ste žena a otehotniete, nárok na materské budete mať len v tom prípade, ak ste v posledných dvoch rokoch pred pôrodom boli nemocensky poistená najmenej 270 dní. Pritom nezáleží, či ste boli živnostníčkou alebo zamestnankyňou. Podstatné je splniť podmienku nemocenského poistenia v celkovej dĺžke aspoň 270 dní.

Na rozdiel od materského, nárok na rodičovský príspevok budete mať bez ohľadu na to, či ste platili odvody do Sociálnej poisťovne alebo nie. Inak povedané platenie alebo neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne nijako neovplyvní váš nárok na rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok vypláca úrad práce.

Nárok na podporu v nezamestnanosti (dávka v nezamestnanosti)

Ak ukončíte živnosť a stanete sa nezamestnanými, na podporu v nezamestnanosti budete mať nárok len v tom prípade, ak ste boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní) v posledných troch rokoch. (V zákone sú definované určité výnimky a ďalšie pravidlá, ktorými sa v tomto článku nezaoberám.)

Pritom nezáleží, či ste boli poistení ako živnostník alebo zamestnanec. Podstatné je splniť podmienku poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch.

Nárok na starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok budete mať vtedy, ak budete dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov a dovŕšite dôchodkový vek 62 rokov (s určitými výnimkami, ktorými sa v tomto článku nezaoberám).

Keď neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, musíte si byť vedomí, že táto doba sa vám nezapočítava do „odpracovaných rokov“, čiže do počtu rokov dôchodkového poistenia.

Aj v prípade, že momentálne neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, môžete mať nárok na dôchodok, ak ste kedykoľvek predtým v živote boli aspoň 15 rokov dôchodkovo poistení či už ako živnostník alebo ako zamestnanec.

Ak by ste však nesplnili podmienku dôchodkového poistenia po dobu aspoň 15 rokov, po dosiahnutí dôchodkového veku nebudete mať nárok na žiadny dôchodok.

Čo s tým môžete urobiť?

Na jednej strane, pokiaľ nemusíte platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne, môžete slušne ušetriť. Ale, ako vidíte, za určitých okolností to pre vás môže mať aj svoje nevýhody a negatívne dôsledky.

Ak chcete tieto nevýhody eliminovať, existuje riešenie. Sú ním dobrovoľné odvody do Sociálnej poisťovne.

Dobrovoľné odvody do Sociálnej poisťovne

Ak nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ale obávate sa, že ich neplatenie by sa vám raz mohlo vypomstiť, môžete sa stať dobrovoľne poistenou osobou.

Ako dobrovoľne poistená osoba budete dobrovoľne platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Nemusíte však platiť úplne všetky odvody.

Môžete si vybrať z týchto balíkov poistenia:

1) Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

2) Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie

3) Dobrovoľné dôchodkové poistenie

4) Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
– byť len samostatne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti môžete, len ak ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená. To aj v prípade, ak máte prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného a starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom máte nárok na rodičovský príspevok a súčasne nevykonávate samostatnú zárobkovú činnosť.

5) Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
– túto kombináciu môžete využiť tiež len ako SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená. To aj v prípade, ak máte prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a súčasne nevykonávate samostatnú zárobkovú činnosť.

Niekedy nemôžete využiť určité balíky dobrovoľného poistenia:
Balík číslo 3 nemôžete využiť, ak máte priznaný predčasný starobný dôchodok.
Balíky číslo 1, 2, 4 a 5 nemôžete využiť, ak máte priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, alebo poberáte akýkoľvek invalidý dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Záver

Možno patríte medzi živnostníkov, ktorí nie sú povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V takom prípade môžete dosť ušetriť.

Neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre vás však môže mať aj negatívne dôsledky. V určitých prípadoch nebudete mať nárok na dávky od štátu, ktoré sa vyplácajú na základe poistného odvádzaného do Sociálnej poisťovne.

Týmto negatívnym dôsledkom sa môžete vyhnúť tak, že sa stanete dobrovoľne poistenou osobou a dobrovoľne budete platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Ako dobrovoľne poistená osoba nemusíte platiť úplne všetky existujúce odvody do Sociálnej poisťovne. Môžete si vybrať z niekoľkých balíkov, ktoré obsahujú iba vybrané druhy poistení. Potom budete platiť iba odvody na tie druhy sociálneho poistenia, ktoré obsahuje vami vybratý balík.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.