Zakladateľská listina spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) – vzor

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zakladateľská listina
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Zakladateľ Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, narodený 1.1.1970, rod. číslo 700101/1234 sa rozhodol v zmysle § 105 – § 153 Obchodného zákonníka založiť spoločnosť s ručením obmedzeným za podmienok uvedených v ďalšom texte.

I.

Obchodné meno spoločnosti: Názov Firmy, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Ulica 2, 432 10 Bratislava

II.

Predmet činnosti spoločnosti:
– Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
– Počítačové služby
– Vydavateľská činnosť

III.

1. Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad zakladateľa v sume 5000 eur (slovom päťtisíc eur). Bude splatené v plnej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

2. Správcom vkladu v zmysle § 60 odsek 1 Obchodného zákonníka je Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, narodený 1.1.1970, rod. číslo 700101/1234.

IV.

Orgánmi spoločnosti sú:
a) Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva ako jediný spoločník zakladateľ
b) Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti. Zakladateľ spoločnosti menuje za konateľa
Meno Priezvisko, rod.č. 700101/1234, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, ktorý bude v mene spoločnosti konať samostatne.

V.

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

2. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovej závierke až do 10 % základného imania.

3. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

VI.

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

2. Smrťou zakladateľa spoločnosť nezaniká. Jeho obchodný podiel sa dedí v zmysle § 116 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3. Obchodný podiel alebo jeho časť možno previesť na iného so súhlasom valného zhromaždenia.

4. O zvýšení a znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Zvýšiť základné imanie spoločnosti možno:
a) novým peňažným alebo nepeňažným vkladom zakladateľa
b) z nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku
c) prevzatím záväzku na nový vklad inou osobou.

VII.
1. Právne vzťahy spoločnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť nebudú poskytnuté žiadne výhody.

3. Prvý konateľ spoločnosti podľa tejto zakladateľskej listiny, svojím podpisom prijíma funkciu konateľa.

4. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú odhadované na 800 eur. Všetky náklady súvisiace so založením spoločnosti, ktoré uhradil spoločník do vzniku spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom obchodnom roku.

V Bratislave dňa: 31.1.2011

Zakladateľ spoločnosti …………………………………………………

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 19 komentárov

 1. Mám otázku, na doleuvedený odsek. Nemalo by byť namiesto §105 OZ (čo je Občiansky zákonník) – OBZ (čo je Obchodný zákonník) ?
  „Zakladateľ Meno Priezvisko, bytom 012 34 Bratislava, Ulica 1, narodený 1.1.1970, rod. číslo 700101/1234 sa rozhodol v zmysle § 105 ods. OZ založiť spoločnosť s ručením obmedzeným za podmienok uvedených v ďalšom texte.“
  Za odpoveď vopred ďakujem.

 2. Tak teraz je tam namiesto skratiek rovno „Obchodný zákonník“ a hotovo 🙂

 3. Pri zakladaní s.r.o jediným zakladateľom, spoločníkom a aj konateľom, stačí zakladateľská listina alebo je treba aj spoločenská zmluva?

 4. Stačí zakladateľská listina.

 5. Sro založená jediným zakladateľom sa zmenila na sro s tromi spoločníkmi, doteraz sa menila zakladateľslká listina rozhodnutím jediného spoločníka, zostáva zakladateľská listina alebo sa musí urobiť spoločenská zmluva? Ak zostáva zakladateľská listina, pripoja k zmenenej zakladateľskej listine overené podpisy všetci spoločníci?

 6. Musí sa urobiť spoločenská zmluva.

 7. v tejto zakladatelskej listine sa uvadza, ze podpis bude slúžiť ako podpisový vzor,
  nahradza to podpisovy vzor konatelov, ktory sa priklada zvlast k spolocenskej zmluve
  pri podani na obchodny register?

 8. Pouzil som hore uvedeny vzor zakladatelskej listiny a okresny sud odmietol vykonat zapis do obchodneho registra z dovodu:


  … Navrhovatel opomenul uviest nalezitosti ustanovene § 110 ods.1 pism. i) vyhody poskytnute osobam podielajucim sa na zalozeni spolocnosti alebo na cinnostiach smerujucich k nadobudnutiu opravnenia na jej cinnost.

  V zakladatelskej listine sa pri tom v casti VII uvadza:

  2. Zakladateľovi podieľajúcemu sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia a jej činnosť nebudú patriť z tohto dôvodu žiadne výhody.

  Je tato formulacia nejakym sposobom nedostatocna, alebo je mozne, ze si uvedeny bod sudna uradnicka nevsimla? Co v takomto pripade uviest v namietke proti odmietnutiu vykonania zapisu?

 9. Viac rokov som podnikal v oblasti medzinárodnej kamionovej dopravy na koncesiovanú živnosť ako fyzická osoba. Nakoľko do podnikania chcem zapojiť svojho syna, chcel by som vytvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným. Prevádzkujem tri kamióny a jedno dodávkové vozidlo do 3,5 t, ktoré sú ešte v súčasnej dobe v leaisingu. Ako mám postupovať pri založení s.r.o.

 10. Ahojte, chcem sa opýtať, či je tento vzor zakladateľskej listiny platný? Resp. nemáte niekto platný, ktorý by sa dal použiť teraz. Ďakujem

 11. Mám takú otázku: Kto ma vyššie postavenie v s.r.o.? Zakladateľ alebo konateľ? Vopred ďakujem za odpoveď.

 12. Mám otázku: Kto má vyššie postavenie? Zakladateľ alebo spoločník?

 13. Zakladateľ je zároveň spoločník – je to tá istá osoba.

 14. Môže byť správcom vkladu aj zakladateľ spoločnosti?

 15. Áno, môže.

 16. Odporúčal by som zmeniť toto:
  VI.
  2. Smrťou zakladateľa spoločnosť nezaniká. Jeho obchodný podiel sa dedí v zmysle § 116 ods. 2 Obchodného zákonníka.

  Otázka znie: Kto bude konať v mene spoločnosti resp. čo bude so spoločnosťou počas dedičského konania?

 17. Dobrý deň, prosím Vás, ak spoločnosť – v jednoosobovej SRO chce pridať ďalšieho konateľa – t.j. budú dvaja,je potrebná nová zakladateľská listina, alebo je postačujúci iba dodatok k zakladateľskej listine?

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.