Výpovedná lehota a odstupné

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Ruší sa súbeh výpovednej lehoty a odstupného

Podľa novely zákonníka práce, ktorá platí od 1.9.2011, sa ruší súbeh výpovednej lehoty a odstupného.

Doteraz mal zamestnaec, ktorý dostal výpoveď, nárok na odstupné aj na výpovednú lehotu. To sa teraz mení.

Buď odstupné alebo výpovedná lehota

Zamestnanec si bude musieť vybrať.

 • Buďto mu zamestnávateľ vyplatí odstupné a tým pádom nebude mať nárok na výpovednú lehotu,
 • alebo si vyberie výpovednú lehotu a nebude mať nárok na odstupné.

Pre zamestnanca zhoršenie

Pre zamestnancov sa tak situácia zhorší. Zatiaľčo podľa starého zákonníka práce mal zamestnanec po výpovedi nárok zároveň na výpovednú lehotu aj na odstupné, po novom si už bude musieť vybrať iba jednu z týchto možností.

Pre zamestnávateľa zlepšenie

Naopak, pre zamestnávateľa sa situácia zlepšila.

 • Znížia sa mu náklady na zamestnanca, ktorý dostáva výpoveď
 • a zároveň sa mu zvyšuje flexibilita v prijímaní a prepúšťaní zamestnancov pri náhlych nárastoch a poklesoch dopytu.

Príklad 1: Výpovedná lehota a žiadne odstupné

 • Zamestnanec dostane výpoveď.
 • Zvolí si výpovednú lehotu.
 • Zamestnanec teda bude počas doby výpovednej lehoty ešte chodiť do práce
 • a zamestnávateľ mu bude počas tejto doby platiť mzdu.
 • Avšak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatí žiadne odstupné.

Príklad 2: Odstupné a žiadna výpovedná lehota

 • Zamestnanec dostane výpoveď.
 • Zvolí si odstupné.
 • Zamestnanec už po dátume výpovede nebude chodiť do práce.
 • Zamestnávateľ mu vyplatí odstupné.
 • Nebude žiadna výpovedná lehota a tým pádom zamestnávateľ zamestnancovi nebude ďalej platiť žiadnu mzdu.

Detailné informácie o nových pravidlách pre výpovednú lehotu a skúšobnú dobu sa dozviete v článku Výpovedná lehota a skúšobná doba.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.