SZČO invalidný dôchodca – invalidné poistenie a odvody do zdravotnej poisťovne

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Otázka:

Som na invalidnom dôchodku (70% a viac) a mám založenú živnosť.

Od 1.7.2012 mi vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Musím platiť aj invalidné poistenie?

V zdravotnej poisťovni mi povedali, že nemusím platiť odvody, až po ročnom zúčtovaní. Nemal by som platiť aspoň preddavok?

Odpoveď:

Invalidné poistenie

Invalidné poistenie musíte platiť, aj keď ste invalidný dôchodca a vyzerá to nelogicky. Také sú momentálne predpisy.

Od platenia invalidného poistenia je oslobodený iba poistenec, ktorý poberá starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.

Preddavky na zdravotné poistenie

Preddavky do zdravotnej poisťovne by ste mali platiť podľa vášho posledného ročného zúčtovania. Pritom pre vás nebude určená žiadna minimálna výška preddavkov.

Pre živnostníkov, ktorí nie sú invalidní dôchodcovia, platí minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie. Pre vás ako pre invalidného dôchodcu táto minimálna výška neplatí. Budete platiť také preddavky, aké vám vyjdú v ročnom zúčtovaní, aj keby boli nižšie ako minimálna výška preddavkov pre neinvalidných živnostníkov.

Ak ste ešte nepodávali ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, môžete si stanoviť výšku preddavkov na 0 eur. Takže do nasledujúceho ročného zúčtovania nemusíte platiť žiadne preddavky na zdravotné poistenie. Aj v tomto prípade však nezabudnite, že máte povinnosť ísť sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako SZČO.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.