Splatnosť faktúr obmedzená zákonom, úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov na pohľadávku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Splatnosť faktúr bude maximálne 60 dní

Poslanci schválili novelu obchodného zákonníka, podľa ktorej bude od februára 2013 maximálna lehota splatnosti faktúry 60 dní.

Pre subjekty verejného práva, ako napríklad vyššie územné celky, obce a štátne orgány bude maximálna lehota splatnosti faktúry iba 30 dní.

Tieto zmeny majú prispieť k boju proti oneskoreným platbám v obchodných vzťahoch.

Veľké firmy často zneužívajú svoju silu a nútia slabších obchodných partnerov k veľmi dlhým lehotám splatnosti faktúr.

Oneskorené platby potom sťahujú firmy do druhotnej platobnej neschopnosti.

Novela obchodného zákonníka má pomôcť eliminovať tieto problémy.

Doplnené 24.1.2013:

Úroky z omeškania

Bolo schválené nové nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia obchodného zákonníka.

Vyplýva z neho, že od februára 2013 bude nedodržanie lehoty splatnosti faktúr sankcionované úrokmi z omeškania, ktorých výška bude vychádzať zo základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

Sadzba úrokov z omeškania sa bude rovnať základnej úrokovej sadzbe ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.

Aktuálnu základnú úrokovú sadzbu ECB nájdete napríklad na tejto stránke Národnej banky Slovenska.

V čase písania tohoto článku je základná úroková sadzba ECB 0,75 %. Sadzba úrokov z omeškania teda bude 9,75 %.

Paušálna náhrada nákladov na pohľadávku 40 eur

Nariadením vlády sa stanovuje aj výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to na 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je náhradou za náklady, ktoré vzniknú veriteľovi s monitorovaním dodržiavania splatnosti.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 4 komentárov

 1. Týka sa tento zakon aj na zmluvy uzatvorene medzi stavebníkom /firma s.r.o/ a investorom /mesto XY/ pred 1.februarom.2013?. Verejne obstaravanie vysutazila Firma s.r.o.- investorom je MestoXY. Zmluva bola podpisana v roku 2011. Firma vystavuje investorovi 90dnovu splatnost faktur. Vstahuje sa tento zakon platny od 1.2.2013, aj na zmluvy podpisane pred 1.2.2013?

 2. Podľa môjho názoru sa to týka aj takejto zmluvy, akú uvádzate.

  Tu je citát z obchodného zákonníka § 340b:

  Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.

 3. Dobrý deň,
  chcela by som sa opýtať, pochopila som správne , že môžem vystaviť Paušalne náhrady nákladov a aj úroky z omeškania?
  Môžem tieto paušalne náhrady vystaviť aj spiatočne ( myslím napr. : Faktúra bola vystavená v decembri 2012, splatnosť bola vo februári 2013 no zaplatená bola v apríli 2013 ).
  Ďakujem

 4. DOBRY DEN.CHCEM SA OPYTAT AK  ZAPLATIM NEJAKU FAKTURU NAPRIKLAD ZA ELEKTRINU DO 14 DNI PO DATUME SPLATNOSTI MOZU MI BYT UCTOVANE UROKY Z OMESKANIA.?

   

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.