Sadzba dane z príjmu SZČO 2013, 2014

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

(Video)

Prepis videa:

Vláda zrušila rovnú daň z príjmu a nahradila ju takzvanou progresívnou daňou.

V tomto videu sa dozviete, aké nové sadzby dane z príjmu sa zaviedli a ktorou z nových sadzieb sa budú zdaňovať vaše príjmy.

Bude to to 19% alebo 25%? Sledujte toto video a všetko sa dozviete.

Rovná daň

Doteraz sme boli zvyknutí na rovnú daň. Rovná daň bola pre všetkých rovnaká – vo výške 19%. Platila pre príjmy dosiahnuté pred rokom 2013.

Súčasná vláda ju ale definitívne zrušila. Od roku 2013 rovná daň neexistuje.

Nahradila ju takzvaná progresívna daň. A to znamená, že už viac nebude rovnaká sadzba dane pre všetkých.

Tí, čo zarábajú viac, budú mať vyššiu sadzbu dane.

Progresívna daň

Na rovnú daň môžeme teda zabudnúť a venujme sa novej progresívnej dani.

Hlavná myšlienka progresívnej dane je:

  • Kto zarába menej, bude mať nižšiu sadzbu dane. (Ale netešte sa, že ak zarábate málo, budete mať nižšiu daň ako predtým. Tak to nie je. Ak zarábate málo, budete mať rovnakú daň ako predtým.)
  • Rozdiel je v tom, že kto zarába veľa, bude mať vyššiu sadzbu dane.

Základná sadzba dane 19%

Základná sadzba dane bude 19%.

Je to rovnaká sadzba, ako bola doterajšia sadzba rovnej dane.

Bude sa ňou zdaňovať základ dane do výšky 176,8-násobku životného minima(vrátane tejto sumy).

Zvýšená sadzba dane 25%

Navyše sa zavádza vyššia sadzba dane 25%.

Je to nová sadzba, ktorá doteraz neexistovala.

Bude sa ňou zdaňovať základ dane presahujúci 176,8-násobok životného minima.

Životné minimum a základ dane

Vyskytli sa nám tu pojmy životné minimum a základ dane.

Poďme si vysvetliť, čo tieto pojmy znamenajú.

Životné minimum

Čo je to životné minimum?

Životné minimum je minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Životným minimom pre účely dane z príjmu sa myslí suma životného minima platná k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Pre daň z príjmu za rok 2013 nás bude zaujímať suma životného minima platná k 1. januáru 2013 a to je suma 194,58 eura.

Základ dane

Čo je to základ dane?

Základ dane je suma, z ktorej sa vám vypočíta daň.

Pozor, nie je to celková výška vašich príjmov.

Daň z príjmu neplatíte z celkovej sumy vašich príjmov, ale z takzvaného základu dane.

Váš základ dane bude nižšia suma, než je celková výška vašich príjmov.

Váším základom dane bude váš príjem za daný rok znížený o tieto položky:

Celkový vzorec pre výpočet vášho základu dane vyzerá takto:

Príjmy – Výdavky – Zdravotné odvody – Sociálne odvody – Nezdaniteľné časti = Základ dane

Príjmy dosiahnuté v roku 2013

Čo to znamená pre vaše príjmy dosiahnuté v roku 2013?

Sadzbou dane 19% sa bude zdaňovať základ dane menší alebo rovný 34 401,74 €.

Sadzbou dane 25% sa bude zdaňovať základ dane presahujúci 34 401,74 €.

V praxi

Pozrime sa, ako to bude vyzerať v praxi.

Príklad 1

1. praktický príklad.

Povedzme, že váš základ dane za rok 2013 je 10 000 €.

Váš základ dane je menší ako 34 401,74 €, teda 176,8-násobok životného minima.

Preto sa bude zdaňovať sadzbou 19%.

Celkovo zaplatíte daň z príjmu vo výške 19% z 10 000 €, čo je 1 900 €.

Príklad 2

Poďme na 2. praktický príklad.

Povedzme, že váš základ dane za rok 2013 je 50 000 €.

Váš základ dane je vyšší ako 34 401,74 €, teda 176,8-násobok životného minima.

Preto sa váš základ dane rozdelí na dve časti a každá z týchto častí bude zdanená inou sadzbou dane.

Suma do 34 401,74 €

Prvá časť bude suma 34 401,74 €.

Z tejto sumy zaplatíte 19% daň, čo je 6 536,33 €.

Suma nad 34 401,74 €

Druhá časť bude suma nad 34 401,74 €.

Celkovo je váš základ dane 50 000 €.

Sumu nad 34 401,74 € dostanete tak, že od sumy 50 000 € odpočítate 34 401,74 €.

Vyjde vám, že suma vášho základu dane nad 34 401,74 € je 15 598,26 €.

Táto suma 15 598,26 € sa bude zdaňovať sadzbou 25%, čo je 3 899,57 €

Vaša celková daň z príjmu

Aká bude vaša konečná celková daň z príjmu?

Ako ste videli v predchádzajúcich výpočtoch, zaplatíte daň z príjmu vo výške 19% z 34 401,74 €, čo je 6 536,33 €.

Ďalj zaplatíte daň z príjmu vo výške 25% z 15 598,26 €, čo je 3 899,57 €.

Celkovo zaplatíte daň z príjmu vo výške 6 536,33 € + 3 899,57 €, čo je 10 435,90 €.

Záver

A to je všetko.

Vidíte, že oproti minulosti, keď bola rovná daň, sa vám výpočet dane z príjmu skomplikuje.

Ak budete potrebovať pomoc so sadzbami dane, toto video vám bude na tomto mieste vždy k dispozícii.

Teraz urobte jednu dôležitú vec

Choďte na moju stránku PavolVarhanik.sk a na nej zadajte váš e-mail.

Budete zadarmo dostávať všetky moje nové videá a články, ktoré vám jednoduchou a zrozumiteľnou formou pomôžu zorientovať sa vo všetkom, čo je dôležité pre vaše podnikanie.

Moje videá a články vás budú zaujímať, ak ste:

  • malý podnikateľ
  • začínajúci podnikateľ
  • alebo ak uvažujete, že by ste chceli začať podnikať

Choďte teraz na stránku PavolVarhanik.sk a zadajte váš e-mail.

Som rád, keď vám môžem prostredníctvom mojich e-mailov, článkov a videí pomôcť.

Teším sa na vás.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.