Štát núti poctivých podnikateľov uhrádzať nedoplatky na DPH za nepoctivých (ručenie za DPH)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Neviem, či viete o tom, že od októbra minulého roka je v platnosti niečo, čo podľa mňa patrí medzi najneuveriteľnejšie veci, ktoré si doteraz akákoľvek vláda vymyslela na podnikateľov.

Štát totiž núti poctivých podnikateľov uhrádzať nedoplatky na DPH za nepoctivých, podvodníkov a špekulantov.

Zdá sa vám to nemožné? Mne tiež. Žiaľ, je to pravda. Oficiálne sa to volá ručenie za DPH.

Táto geniálna myšlienka vykvitla v hlavách predstaviteľov vládnej strany pod zámienkou boja proti daňovým únikom.

V čom to celé spočíva?

Jednoducho povedané:

Ak budete robiť obchod s nepoctivou firmou, ktorej z tohoto obchodu vyplynie povinnosť odviesť DPH, ktorú ale neodvedie, budete túto DPH musieť za nepoctivú firmu odviesť vy sami!

Ako je to možné?

Možné je to tak, že je to uvedené priamo v zákone o DPH. Konkrétne v § 69 ods. 14 a v § 69b.

Ak máte záujem môžete si prečítať celé znenie uvedených paragrafov. Ja tu pre zachovanie prehľadnosti uvediem v zjednodušenej forme len to, čo považujem za najdôležitejšie:

Platiteľ DPH, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba, ručí za DPH uvedenú na faktúre, ak dodávateľ DPH uvedenú na faktúre nezaplatil (štátu) a platiteľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že DPH z tovaru alebo služby nebude zaplatená (štátu).

Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že DPH nebude zaplatená, je skutočnosť, že
a) cena na faktúre je neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
b) platiteľ pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, aj po dni jeho zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (pozrite článok Čierna listina firiem), alebo
c) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.

Kľúčové sú vyššie uvedené body a), b), c) (§ 69 ods. 14), ktoré vysvetľujú, kedy ste mali alebo mohli vedieť, že DPH nebude odvedená.

Za jediný rozumný z týchto bodov považujem bod c). Ten v podstate hovorí, že ak ste vy sami štatutárom alebo spoločníkom v rizikovej firme, mohli ste vedieť, že táto riziková firma neodvedie DPH. Uznávam, že tento bod je dobrý, pretože postihuje tých, ktorých treba postihovať – špekulantov a podvodníkov.

Ale body a) a b) sú vyslovene na ťarchu poctivým podnikateľom.

Kde je definícia toho, čo je neprimerane vysoká alebo nízka cena?

Keď vám niekto predá jeden klinec za 100 eur je to neprimerane vysoká cena? Asi.

A za 10 eur? Kto vie, asi aj to.

A za 1 euro? Za 50 centov?

Ako máte zistiť po akú hranicu je cena primeraná a od akej hranice je už neprimeraná?

Prečo by ste nemohli kúpiť niečo, čo je pre vás výhodne lacné? Veď to je jeden zo základných princípov podnikania. Výhodne lacno kúpiť, aby ste potom mohli so ziskom predať. Kvôli tomuto zákonu sa odteraz musíte báť niečo výhodne lacno nakúpiť.

A prečo by ste vy mali pred uskutočnením každého jedného nákupu vyhľadávať v nejakých zoznamoch Finančného riaditeľstva, či u vášho dodávateľa nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH?

Štát, reprezentovaný predstaviteľmi vlády, nie je (nie som si istý, či vôbec chce byť) schopný vysporiadať sa so špekulantmi a podvodníkmi na DPH. A tak bolo vytvorené toto znenie zákona o DPH, ktorým štát hádže zodpovednosť za špekulantov a podvodníkov na poctivých podnikateľov.

Aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, na záver ešte pripomínam, že to, čo je uvedené v tomto článku, sa týka iba platcov DPH. Ak nie ste platcom DPH, nebude to mať na vás žiadny vplyv.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má jeden komentár

  1. Áno, veď to je typické pre náš štát .Najľahšie sa riešia problémy tak, že ich hodíme na iných a nám potom ostane kopa času na golf ….

    Mimochodom dobrý článok.Vždy si rada prečítam vaše príspevky.Sú trefné … vďaka

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.