Získajte príspevok až do výšky 456,54 € mesačne po dobu 12 mesiacov od štátu na zamestnanie mladého človeka

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Ak potrebujete nového zamestnanca, môžete si podať žiadosť o poskytnutie príspevku až do 456,54 € mesačne na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých nezamestnaných. V tomto článku sa dozviete ako, kedy a kde. Čítajte ďalej.

Podajte si žiadosť o príspevok na úrade práce

Od 12.9.2013 začínajú úrady práce prijímať žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých nezamestnaných do veku 29 rokov.

V ktorých krajoch môžete získať príspevok

Príspevok môžete získať vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavskéhosamosprávneho kraja.

Na akého uchádzača o zamestnanie môžete získať príspevok

Príspevok môžete získať, ak zamestnáte nezamestnaného vo veku do 29 rokovvrátane.

Nezamestnaný musí byť evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie najmenej jeden mesiac.

Na ako dlho musíte uchádzača zamestnať

Uchádzača o zamestnanie musíte zamestnať v pracovnom pomere na plný úväzok:

  • na dobu určitú, minimálne na 18 mesiacov, alebo
  • na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 18 mesiacov.

Príspevok na zamestnanca budete dostávať prvých 12 mesiacov. Ďalších najmenej 6 mesiacov ho musíte na tomto mieste zamestnávať už bez príspevku od štátu.

Ktoré žiadosti o príspevok budú zvýhodnené

Ak chcete, aby bola vaša žiadosť o príspevok zvýhodnená, mali by ste vytvoriť pracovné miesto na dlhší čas ako 18 mesiacov.

Najväčšie šance bude mať vaša žiadosť vtedy, ak vytvoríte pracovné miesto na dobu neurčitú.

Čo v prípade predčasného ukončenia pracovného pomeru zamestnanca s príspevkom

V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého pracovné miesto ste dostali príspevok, ste povinní preobsadiť pracovné miesto iným uchádzačom z úradu práce v lehote do 60 dní.

Počas doby neobsadenia pracovného miesta príspevok nebudete dostávať.

Ak uvoľnené pracovné miesto neobsadíte v stanovenej lehote, nebudete už môcť na toto miesto ďalej poberať príspeok ani v prípade jeho neskoršieho obsadenia.

Dohodnutá doba udržania podporovaného pracovného miesta sa predlžuje o dobu, počas ktorej toto miesto nebolo obsadené.

Čo ak neudržíte dotované pracovné miesto dostatočne dlho

Ak nesplníte podmienku doby povinného udržania vytvoreného pracovného miesta, resp. jeho preobsadenia, budete povinní vrátiť celý príspevok poskytnutý na toto miesto.

Výška príspevku

Maximálny príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP) na rok 2013.

Minimálna celková cena práce na rok 2013 je 456,54 €.

Mesačná výška príspevku je najviac vo výške 90% celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCP na rok 2013.

To znamená, že maximálna možná výška príspevku je 456,54 € na mesiac.
.
Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť (nevalorizuje sa).

Od kedy do kedy môžete žiadať o príspevok

Žiadosti o poskytnutie príspevku môžete podávať na úrade práce od septembra 2013 do decembra 2014.

Ďalšie informácie

Všetky podrobnosti o príspevku na zamestnanie mladých nezamestnaných do 29 rokov nájdete na tejto stránke úradu práce.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 3 komentárov

  1. Diskriminacia starsich rocnikov

  2. LacoR: Bolo to pôvodne naplánované tak, že najskôr sa podporia mladí do 29 a keď zostanú peniaze, tak aj starší nad 50. Ale asi bol veľký záujem o zamestnávanie mladých, tak znovu spustili ďalšie kolo len na zamestnávanie mladých. Tu som o tom písal naposledy: Dostanete peniaze od štátu za zamestnanie mladého alebo starého

  3. Bol so SZČO.Po úraze som sa stal ťažko zdravotne postihnutý,chcel by som aj nadalej vykonavať pracu ako SZČO aké práva a povynnosťi mi z toho plynú.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.