Podmienky používania webových stránok MojePodnikanie.sk

1.
Prevádzkovateľom webových stránok MojePodnikanie.sk je Mgr. Pavol Varhaník, Súľov 213, 013 52 Súľov-Hradná, IČO: 40069516 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.
Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah na stránkach MojePodnikanie.sk je chránený autorskými právami.

3.
Podmienkou využívania časti služieb MojePodnikanie.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Pre registráciu používateľa je požadovaná jeho e-mailová adresa, ktorá nebude bez jeho súhlasu prevádzkovateľom zverejnená a bude slúžiť výhradne na účely spojené s prevádzkovaním stránok MojePodnikanie.sk a na komunikáciu prevádzkovateľa s používateľom. Používateľ sa môže rozhodnúť zverejniť svoju e-mailovú adresu na stránkach MojePodnikanie.sk v komentároch a v diskusných príspevkoch, za čo však prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

4.
Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na MojePodnikanie.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.

5.
Prevádzkovateľ bude zabezpečovať spoľahlivosť prevádzky stránok MojePodnikanie.sk podľa svojich najlepších schopností. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním stránok MojePodnikanie.sk je vylúčené.

6.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do MojePodnikanie.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7.
Používateľ môže na stránkach MojePodnikanie.sk zverejňovať svoje príspevky a komentáre, pričom musí dodržiavať pravidlá písania príspevkov a komentárov, nachádzajúce sa na stránke https://mojepodnikanie.sk/pravidla-prispevkov. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý zverejní na MojePodnikanie.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejňovať príspevky a komentáre používateľa na stránkach MojePodnikanie.sk a na iných webových stránkach a vo všetkých webových, tlačených, obrazových, multimediálnych alebo iných materiáloch, prevádzkovaných alebo vydávaných prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený používať príspevky a komentáre používateľa v materiáloch propagujúcich služby a produkty prevádzkovateľa. Za použitie príspevkov a komentárov, ktoré používateľ zverejní na MojePodnikanie.sk prevádzkovateľom neprináleží používateľovi žiadna odmena. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia vykonávať zásahy a zmeny v príspevkoch a komentároch používateľa a vymazávať príspevky a komentáre používateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia zablokovať alebo vymazať účet používateľa.

8.
Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach MojePodnikanie.sk reklamu.

9.
Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať štatistiku prístupov používateľa na stránky MojePodnikanie.sk. Na tieto účely je prevádzkovateľ oprávnený používať vlastné softvérové riešenia ako aj softvérové riešenia a služby tretích strán.

10.
Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť niektoré služby MojePodnikanie.sk.

11.
Používateľ nesmie zasahovať do štruktúry a vzhľadu MojePodnikanie.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu zverejneného prevádzkovateľom alebo iným používateľom a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť stránok MojePodnikanie.sk.

Tieto podmienky používania sú platné od 11. 7.2018.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.