Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2013. Minimálne a maximálne odvody

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Od 1.1.2013 sa mení výpočet odvodov SZČO do zdravotnej poisťovne a zvyšujú sa minimálne a maximálne odvody.

Bude sa platiť aj zo zaplatených sociálnych odvodov

Doteraz (rok 2012) sa vám vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne počítal z čiastkového základu pre daň z príjmu, zvýšeného o zaplatené zdravotné odvody. Táto suma sa potom vydelila koeficientom 2,14.

Od 1.1.2013 nastáva výrazná zmena. Do vymeriavacieho základu sa budú navyše pripočítavať aj zaplatené sociálne odvody.

Do vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej poisťovne sa teda budú započítavať:

  • čiastkový základ dane z príjmu,
  • zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne
  • a zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne.

Znižovanie koeficientu znamená dalšie zvyšovanie odvodov

Mení aj koeficient, ktorým sa následne vyššie spomímaná suma delí. Do roku 2012 sa používal koeficient 2,14.

  • V roku 2013 bude tento koeficient 1,9,
  • v roku 2014 1,6
  • a v roku 2015 a v ďalších rokoch 1,486.

To znamená, že vďaka postupne klesajúcemu koeficientu sa budú zdravotné odvody zvyšovať každý rok až do roku 2015.

Musíte si nanovo vypočítať výšku odvodov pre rok 2013

Výška odvodov pre rok 2013, ktorá vám tento rok vyšla v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného, neplatí. Kvôli vyššie uvedeným zmenám si musíte výšku odvodov na rok 2013 vypočítať nanovo.

Vzorec je nasledovný:

  • K čiastkovému základu dane z podnikania za rok 2011 pripočítajte zaplatené poistné do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne.
  • Túto sumu vydeľte číslom 1,9. Dostanete ročný vymeriavací základ.
  • Ročný vymeriavací základ vydeľte počtom mesiacov, počas ktorých ste v roku 2011 podnikali (napríklad ak ste podnikali celý rok, vydeľte 12). Dostanete mesačný vymeriavací základ.
  • Z mesačného vymeriavacieho základu si vypočítajte 14%. Urobíte to tak, že mesačný vymeriavací základ vynásobíte číslom 0,14. Výsledok bude výška vašich mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne pre rok 2013.

Zvýšenie minimálych a maximálnych odvodov do zdravotnej poisťovne

Od 1.1.2013 sa zvyšujú aj minimálne a maximálne odvody do zdravotnej poisťovne.

V roku 2012 bol minimálny vymeriavací základ 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za rok 2010, teda 339,89 eur. Z neho 14% bola minimálna výška odvodov do zdravotneh poisťovne, teda 47,58 eura.

Od 1.1.2013 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50% z priemernej mzdy v roku 2011, teda 393 eur. Z toho budú 14% minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 55,02 eura.

Maximálny mesačný vymeriavací základ v roku 2013 bude 3930 eur. Maximálna výška odvodov do zdravotnej poisťovne bude 550,20 eura.

Od akého dátumu musíte platiť novú výšku odvodov

Do 8.1.2013 musíte zaplatiť odvody za december 2012 a to ešte v starej výške. Novú výšku odvodov musíte zaplatiť prvýkrát za január 2013 a to najneskôr do 8.2.2013.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.