Odklad daňového priznania – oznámenie pre DÚ: Vzor, tlačivo

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Na tomto mieste nájdete vzor (tlačivo), ako môže vyzerať oznámenie o odklade daňového priznania, teda o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej a právnickej osoby.

Presný vzor nie je predpísaný, ale sú dané údaje, ktoré musia byť v oznámení uvedené.

Oznámenie musí obsahovať:

  • identifikáciu daňovníka (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný identifikátor pridelený správcom dane)
  • skutočnosť o dosiahnutých príjmoch zo zdrojov v zahraničí (ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí)
  • predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov
  • vlastnoručný podpis osoby, ktorá oznámenie podáva (a odtlačok pečiatky tejto osoby, ak ju vlastní)

Fyzická osoba, ktorá nemala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Meno Priezvisko
Adresa trvalého bydliska
IČO: XXXX
DIČ: YYYYAdresát:
Príslušný daňový úradVec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Predĺžená lehota je do 30.6.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

 

Právnická osoba, ktorá nemala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Názov firmy
Adresa sídla firmy
IČO: XXXX
DIČ: YYYYAdresát:
Príslušný daňový úradVec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Predĺžená lehota je do 30.6.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

 

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Meno Priezvisko
Adresa trvalého bydliska
IČO: XXXX
DIČ: YYYYAdresát:
Príslušný daňový úradVec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Súčasťou príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Predĺžená lehota je do 30.9.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

 

Právnická osoba, ktorá mala príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Daňovník:
Názov firmy
Adresa sídla firmy
IČO: XXXX
DIČ: YYYYAdresát:
Príslušný daňový úradVec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Oznamujeme Vám predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015.

Súčasťou príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Predĺžená lehota je do 30.9.2016.

Vlastnoručný podpis
Pečiatka (ak ju máte)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.