Ako si môžete znížiť daň z príjmu II: Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela 2012, 2013

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

V predchádzajúcom článku ste sa dozvedeli, ako si môžete znížiť vašu daň z príjmu odpočítaním nezdanitľnej časti základu dane na daňovníka.

Ako som minule sľúbil, dnes napíšem o tom, ako si môžete znížiť daň ešte viac.

Ak máte manželku alebo manžela, okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si váš daňový základ môžete znížiť ešte aj o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela.

Čo je základ dane

Pre poriadok si zopakujme, čo je vlastne váš základ dane.

Váš základ dane sú vaše príjmy za rok znížené o náklady a o zaplatené zdravotné a sociálne odvody.

Základ dane = Príjmy – Náklady – Zdravotné poistné – Sociálne poistné

Váš základ dane si môžete znížiť o takzvané nezdaniteľné časti. Jenodu z nich je aj nezdaniteľná časť na manželku/manžela.

Znížený základ dane = Základ dane – Nezdaniteľné časti

Výška nezdaniteľnej časti na manželku/manžela

Nasledujú výpočty. Najskôr všeobecne, ako je to v zákone.

Nezľaknite sa zložitosti. Za ňou nasleduje zjednodušenie konkrétne pre príjem za rok 2012.

Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a vaša manželka/manžel žijúca s vami v domácnosti

 1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima
 2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma zodpovedajúca rozdielu 19,2-násobku platného životného minima a vlastného príjmu manželky/manžela
 3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 0.

Ak máte základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a vaša manželka/manžel žijúca s vami v domácnosti

 1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a ¼ vášho základu dane. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť bude 0.
 2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma vypočítaná podľa bodu 1, znížená o vlastný príjem manželky/manžela. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.

Teraz jednoduchšie

Pre daňové priznanie za rok 2012 (ktoré budete podávať v marci 2013) platí toto:

 • Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 33 561,944 € a príjem manželky/manžela je 0, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 3644,744 €.
 • Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 33 561,944 € a príjem manželky/manžela je do 3644,744 €, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 3644,744 – príjem manželky/manžela.
 • Ak máte základ dane rovný alebo nižší ako 33 561,944 € a príjem manželky/manžela je vyšší ako 3644,744 €, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.
 • Ak máte základ dane vyšší ako 33 561,944 € a manželka/manžel nemala príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 12 035,222 – (základ dane : 4).
 • Ak máte základ dane vyšší ako 33 561,944 € a manželka/manžela mala príjem, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 12 035,222 – (základ dane : 4) – príjmy manželky/manžela.

 

Za aké obdobie si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť na manžeku/manžela

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môžete uplatiniť iba za tie mesiace, v ktorých ste celý mesiac boli manželmi.

Ak ste sa napríklad zosobášili 5.10.2012, mžete si uplatniť nezdaniteľnú časť iba za dva mesiace – november a december.

Ak ste sa zosobášili 1.10.2012, môžete si uplatniť nezdaniteľnú časť za tri mesiace – október, november a december.

Kto sa považuje za manželku/manžela

Za manželku alebo manžela, na ktorého si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, sa považuje

 • manželka alebo manžel, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti, alebo
 • ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
 • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa považuje za vlastný príjem manželky/manžela

Za vlastný príjem manželky/manžela sa považuje podľa §11 ods.4 zákona o dani z príjmov príjem manželky/manžela, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka/manžel bol povinný v príslušnom zdaňovacom období platiť.

To znamená, že z vlastného príjmu manželky/manžela sa odpočítava:

 • poistné na povinné sociálne poistenie zamestanca, SZČO
 • poistné dobrovoľne poistenej osoby v sociálnej poisťovni
 • preddavky zamestnancaca, SZČO a samoplatiteľa na zdravotné poistenie
 • nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie

Čo sa započítava do príjmu manželky/manžela

Započítava sa:

 • príjem zo závislej činnosti, t.j. každý zdaniteľný príjem, príjem, ktorý nie je predmetom dane a príjem, ktorý je od dane oslobodený
 • príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, t.j. celkový príjem neznížený o výdavky
 • príjem z prenájmu, t.j. celý príjem z prenájmu
 • príjem z kapitálového majetku: výhry, úroky, výnosy z vkladov v banke, z cenných papierov….
 • ostatné príjmy: náhodné a príležitostné, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností
 • náhrada príjmu pri PN, nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávací príspevok
 • cestovné náhrady
 • podiely na zisku (aj tie, ktoré sú od dane oslobodené)
 • dôchodky
 • dávka v nezamestnanosti
 • dávky podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
 • príspevok na opatrovanie

Čo sa nezapočítava do príjmu manželky/manžela

Nezapočítava sa:

 • štátne sociálne dávky: rodičovský, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti…, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • daňový bonus
 • štipendium pri sústavnej príprave na povolanie
 • zamestnanecká prémia
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • vianočný príspevok
 • príspevok na pohreb

Nezdaniteľná časť na dôchodkové sporenie

Od vášho základu dane si ešte môžete odpočítať ďalšiu nezdaniteľnú časť a tou je dobrovoľné dôchodkové sporenie.

O tom je môj ďalší článok.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 2 komentárov

 1. Mozem si uplatnit nezdanitelnu cast zakladu dane na manzela, ak jeho prijem nepresiahol 3644,744 €, ale on sam si podava danove priznanie a uplatnuje si na seba nezdanitelnu cast zakladu dane?

 2. Chcem sa opýtať či si môžem odpočítať NČZD na manželku ak je študentka dennhého štúdia VŠ?

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.