Koľko môžem zarobiť na živnosť, aby som nemusel platiť odvody?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

V tomto článku sa dozviete, či je možné, aby ste nemuseli platiť žiadne odvody. Ak áno, koľko môžete najviac zarobiť, aby ste odvody neplatili.

Od živnostníkov často dostávam takéto otázky:

Koľko môžem najviac zarobiť…
Aký musím mať príjem…
Za koľko môžem mať faktúry…

…aby som nemusel platiť odvody?

V tomto článku nájdete odpoveď.

Platíte dva druhy odvodov

Ak máte živnosť, alebo ste iná SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), platíte dva druhy odvodov:

  • Zdravotné odvody (do zdravotnej poisťovne)
  • Sociálne odvody (do Sociálnej poisťovne)

Zdravotné odvody (platíte do zdravotnej poisťovne)

Zdravotné odvody platíte, aj keď nič nezarobíte

Odvody do zdravotnej poisťovne musíte platiť hneď od začiatku podnikania.

Platíte ich vždy. Aj vtedy, keď nič nezarobíte. Dokonca aj vtedy, keď ste v strate.

Možnosť neplatiť žiadne zdravotné odvody teda neexistuje.

Poznámka:

Ak máte živnosť popri zamestnaní, alebo ste poistencom štátu (napr. matka na materskej, študent, dôchodca), pri nulovom príjme zo živnosti zdravotné odvody neplatíte. To je ale len vďaka tomu, že odvody už za vás platí zamestnávateľ alebo štát.

Minimálne a maximálne zdravotné odvody

Pre platenie zdravotných odvodov je stanovená ich minimálna a maximálna výška.

Presná výška vašich odvodov závisí od výšky vášho príjmu zo živnosti, a bude sa pohybovať v rozpätí nižšie uvedenej minimálnej a maximálnej výšky.

Minimálna výška zdravotných odvodov je v roku 2015 57,68 € a v roku 2016 60,06 €mesačne.

Minimálna výška zdravotných odvodov zdravotne postihnutého alebo poberateľa invalidného dôchodku je v roku 2015 28,84 € a v roku 2016 30,03 € mesačne.

Maximálna výška zdravotných odvodov je v roku 2015 576,80 € a v roku 2016 600,60 €mesačne.

Maximálna výška zdravotných odvodov zdravotne postihnutého alebo poberateľa invalidného dôchodku je v roku 2016 288,40 € a v roku 2016 300,30 € mesačne.

Sociálne odvody (platíte do Sociálnej poisťovne)

Vaša povinnosť platiť sociálne odvody sa prehodnocuje každý rok

Pri sociálnych odvodoch je situácia iná ako pri zdravotných.

Či máte povinnosť platiť sociálne odvody sa prehodnocuje nanovo každý rok k 1.7.

Ak ste v predchádzajúcom roku dosiahli hrubý príjem bez odpočítania výdavkov vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, od 1.7. aktuálneho roku až do 30.6. nasledujúceho roku musíte platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste takýto príjem nedosiahli, od 1.7. aktuálneho roku až do 30.6. nasledujúceho neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne. Ak chcete, môžete platiť dobrovoľné odvody, ak nechcete, nemusíte platiť žiadne.

12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu v roku 2014 je 4944 € a v roku 2015 5148 €.

Ak ste v roku 2014 dosiahli príjem vyšší ako 4944 €, od 1.7.2015 do 30.6.2016 musíte platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste v roku 2014 takýto príjem nedosiahli, od 1.7.2015 do 30.6.2016 neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste v roku 2015 dosiahli príjem vyšší ako 5148 €, od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste v roku 2015 takýto príjem nedosiahli, od 1.7.2016 do 30.6.2017 neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

V čase, kedy neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne, môžete platiť dobrovoľné odvody.

Ak však nechcete, nemusíte v tomto čase platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Minimálne a maximálne sociálne odvody

Podobne ako pre zdravotné odvody, aj pre sociálne odvody je stanovená minimálna a maximálna výška.

Presná výška vašich odvodov závisí od výšky vášho príjmu zo živnosti, a bude sa pohybovať v rozpätí nižšie uvedenej minimálnej a maximálnej výšky.

Minimálna výška sociálnych odvodov je v roku 2015 136,57 € a v roku 2016 142,20 €mesačne.

Maximálna výška sociálnych odvodov je v roku 2015 1448,18 € a v roku 2016 1507,93 € mesačne.

Záver

Otázka v úvode článku znela:

Koľko môžete najviac zarobiť na živnosť, aby ste nemuseli platiť žiadne odvody?

Moja záverečná odpoveď je takáto:

Keď máte živnosť, nemáte možnosť neplatiť vôbec žiadne odvody.

Vždy musíte platiť aspoň minimálne zdravotné odvody (okrem prípadu, ak máte živnosť popri zamestnaní, alebo ste poistencom štátu).

Aby ste nemuseli platiť žiadne sociálne odvody, môžete zarobiť v hrubom bez odpočítania výdavkov najviac 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Aby ste nemuseli platiť žiadne sociálne odvody od 1.7.2015 do 30.6.2016, v roku 2014 ste mohli zarobiť najviac 4944 € (v hrubom, bez odpočítania výdavkov).

Aby ste nemuseli platiť žiadne sociálne odvody od 1.7.2016 do 30.6.2017, v roku 2015 môžete zarobiť najviac 5148 € (v hrubom, bez odpočítania výdavkov).

Všetky podrobnosti o odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne spolu s presným postupom ich výpočtu nájdete v článku Odvody živnostníka (SZČO) do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.