Registrácia DPH po novom: Nové pravidlá pre DPH od 1.10.2012

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Autor článku: Martin Radošovský

Novela zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty zavádza od 1.10.2012 rad noviniek, ktoré súvisia predovšetkým s potlačením možnosti podvodných aktivít pri zneužívaní systému DPH.

Sprísnenie podmienok registrácie pre DPH, zábezpeka

Sprísňujú sa podmienky pre registráciu za platiteľa DPH pre rizikové subjekty, ktoré v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na DPH voči daňovému úradu. V praxi to znamená, že bude daňovým úradom preskúmaná minulosť a súčasnosť žiadateľa o registráciu.

a. Ak sa teda rozhodnete pre registráciu a ste alebo ste boli v minulosti spoločníkom, či konateľom obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.) a táto s.r.o. mala alebo má nedoplatky na dani 1000 eur a viac budete povinní zložiť daňovému úradu zábezpeku.

b. Ak ste alebo ste boli spoločníkom či konateľom obchodnej spoločnosti, ktorej bola registrácia zrušená z dôvodu, že:

  • ste prestali vykonávať podnikateľskú činnosť
  • opakovane v kalendárnom roku ste nesplnili povinnosť podať daňové priznanie
  • opakovane v kalendárnom roku ste nezaplatili daňovú povinnosť
  • opakovane nie ste zastihnuteľný na adrese sídla alebo prevádzkarne
  • opakovane porušujete povinnosti pri daňovej kontrole

rovnako sa bude od vás vyžadovať spomínaná zábezpeka.

c. Ak ste boli fyzická osoba – podnikateľ a máte alebo ste mali nedoplatky na dani 1000 eur a viac rovnako sa budete posudzovať podľa spomínaných kritérií. V prípade uvedených nedoplatkov sa bude od vás, resp. od spoločnosti, ktorej konateľom alebo spoločníkom ste požadovať zloženie zábezpeky.

d. Ak ste nový podnikateľ, či už živnostník alebo s.r.o.-čka a ešte len podávate žiadosť na registráciu pričom ste ešte nezačali vykonávať podnikateľskú činnosť ale sa len pripravujete na podnikanie daňový úrad môže požadovať zloženie zábezpeky.

Zloženie zábezpeky 1 000 – 500 000 € na 12 mesiacov

Zábezpeku môžete zložiť v peniazoch na účet daňového úradu alebo si zabezpečiť bankovú záruku bez výhrad. Zábezpeka sa poskytuje na obdobie 12 mesiacov a potom vám bude vrátená. V prípade, že v budete mať nedoplatky, tieto si daňový úrad zrazí zo zábezpeky a vrátim vám len zvyšnú časť peňazí.

Výška zábezpeky je najmenej 1000 eur a najviac 500 000 eur.

Zábezpeku ste povinní zložiť do 20 dní, ako vám daňový úrad doručí oznámenie o výške požadovanej zábezpeky.

Za nezloženie zábezpeky exekúcia

Ak nezložíte zábezpeku v stanovenom termíne v plnej výške a máte zo zákona povinnosť sa registrovať, daňový úrad bude od vás vymáhať zábezpeku exekúciou. Ak sa registrujete ako dobrovoľný platiteľ a nezložíte zábezpeku v plnej výške do stanoveného termínu daňový úrad vás ako platiteľa nezaregistruje a vašu žiadosť zamietne.

Kľúčové je, že z takto zloženej zábezpeky nemáte nárok na žiadne úroky.

Prelustrujú vašu súčastnosť aj minulosť

V praxi sa dá teda očakávať, že pokiaľ už ste podnikateľ alebo plánujete podnikať a doteraz ste neboli registrovaní ako platiteľ DPH, bude „prelustrovaná“ nielen vaša súčasnosť ale aj minulosť. Pokiaľ podľa uvedených kritérií ste rizikovým podnikateľom, daňový úrad vám vyrubí povinnosť zložiť zábezpeku.

Osobne očakávam túto prax aj pri podnikateľoch bez podnikateľskej minulosti, ktorí ešte len začínajú. Môžete si pripraviť minimálne 1000 eur, ktoré budete mať viazané na daňovom úrade.

Prvých 12 mesiacov budete mesačným platcom DPH

Novinkou je tiež zavedenie povinného mesačného zdaňovacieho obdobia pre nových platiteľov. To znamená, že minimálne prvých 12 mesiacov po registrácii bude každý podnikateľ mesačným platiteľom DPH.

Ak sa budete chcieť stať štvrťročným platiteľom DPH, môžete tak urobiť, ak splníte 2 podmienky:

Túto zmenu musíte daňovému úradu oznámiť do 25 dní od konca mesiaca, v ktorom ste obe podmienky splnili. Daňový úrad vám potom zmení zdaňovacie obdobie na štvrťrok, avšak až k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Neustále je však potrebné sledovať najmä podmienku obratu, pretože akonáhle prekročíte stanovenú sumu automaticky sa opäť stávate mesačným platiteľom DPH.

Neprehliadnite:
Byť alebo nebyť platca DPH – výhody a nevýhody pre začínajúceho podnikateľa
Odpočet DPH – kedy a ako si môžete odpočítať DPH

Ing. Martin Radošovský
www.bscpartners.sk
radosovsky@bscpartners.sk

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.