Čierna listina firiem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Finančná správa dnes zverejnila zoznam firiem, ktoré štát pokladá za rizikové.

Ide o firmy a živnostníkov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH).

Finančná správa bude zoznam priebežne raz mesačne aktualizovať.

Na zoznam sa dostane firma alebo fyzická osoba, ktorá:

  • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
  • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne
  • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Zoznam má podľa Finančnej spávy slúžiť podnikateľom na to, aby si v ňom mohli overiť, či ich potenciálni obchodní partneri nepatria medzi rizikových.

Na zozname je v súčasnosti 1402 daňových subjektov, ktoré na daniach dlhujú spolu 143 miliónov eur.

Zoznam nájdete na tejto webovej adrese finančnej správy.

Čo je pre vás na tomto celom najdôležitejšie

Predpokladám, že ste normálni podnikatelia a nie ste na zozname. Aký to má celé teda pre vás význam?

Význam pre vás môže byť zásadný, niekedy možno až životne dôležitý.

Neviem, či o tom viete, ale ak ste platcom DPH, tak ručíte za DPH, ktorú má štátu odviesť, ale neodvedie, váš dodávateľ.

Platí to v prípade, že ste na základe “dostatočných dôvodov” mohli vedieť, že váš dodávateľ si nesplní povinnosť voči štátu a DPH neodvedie. “Dostatočným dôvodom” je okrem iného aj to, že váš dodávateľ je na zozname, o ktorom je tento článok.

Tento bonbónik nám priniesla vládna strana v novele zákona o DPH platnej od októbra 2012 (§ 69 ods. 14).

Vlastne to znamená, že štát zákonom núti poctivých podnikateľov, aby ručili za nepoctivých, špekulantov a podvodníkov.

Je to neuveriteľné, ale je to tak. Môže sa stať, že ak nakupujete od nepoctivého podnikateľa, ktorý neodvedie DPH, túto DPH budete musieť za neho zaplatiť vy! O tejto téme som napísal samostatný článok, v ktorom podrobnejšie vysvetľujem, ako to má fungovať.

Takže ak ste platca DPH, mali by ste odteraz pred každým nákupom tovaru alebo služby študovať zoznam, či v ňom náhodou nie je váš potenciálny obchodný partner.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.