Auto v podnikaní: súkromné alebo firemné, čo si môžete dať do nákladov

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Autor článku: Martin Radošovský

Automobil ako pracovný nástroj využíva pri svojej podnikateľskej činnosti takmer každý. Je taktiež častým predmetom kontroly zo strany daňových úradov a preto je na mieste venovať tejto problematike náležitú pozornosť. Existuje niekoľko pohľadov na automobil v podnikaní. Pokúsim sa preto stručne vybrať najdôležitejšie momenty.

Automobil v majetku firmy

Automobil ako hmotný hnuteľný majetok, v prevažnej väčšine predstavuje dlhodobejšiu investíciu, čomu zodpovedá aj jeho cena. Preto v najväčšej miere predstavuje v účtovníctve dlhodobý majetok.

To znamená, že po jeho zaradení do obchodného majetku spoločnosti dôjde k nárastu aktív. Súčasne dôjde k tvorbe nákladov a tým k znižovaniu zisku a následne daňového základu prostredníctvom odpisovania.

Odpisovanie automobilu

Odpisovanie v súčasnosti predstavuje obdobie 4 rokov. Výnimkou môže byť nákup vozidla prostredníctvom lízingu. Pri lízingu toto obdobie môže byť aj kratšie – 3 roky. To však závisí od podmienok v lízingovej zmluve.

Z pohľadu účtovníctva teda po 4 rokoch má automobil nulovú hodnotu a jediné náklady s ním spojené sú náklady na jeho prevádzku a údržbu.

Náklady na údržbu automobilu

Ak je automobil je vedený v obchodnom majetku firmy, náklady na jeho údržbu (servis, náhradné diely, umývanie) sú legitímnym výdavkom za účelom dosiahnutia zisku. Je to rovnaké ako pre akýkoľvek iný majetok firmy.

Náklady na benzín, naftu alebo iné pohonné látky

Trochu iný je pohľad na pohonné látky (ďalej len „PHL“), ktorý prešiel v posledných rokoch zmenami. Podnikateľ má v zásade 3 možnosti, ako riešiť spotrebu pohonných látok:

  1. Bude viesť tzv. knihu jázd (čo sa v prevažnej miere chce máloktorému podnikateľovi a najmä majiteľovi :-D). Považujem to za najmenej problematický a najčistejší spôsob preukazovania daňových výdavkov na spotrebované PHL. Spotreba sa v tomto prípade preukazuje na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo technickom preukaze podľa cien platných v čase ich nákupu (pokladničný blok).
  2. Druhý, ale o niečo náročnejší na investíciu, je spôsob preukazovania spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, avšak najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzku vozidla – t.j. z navigácie, ktorá však musí funkcionalitou umožňovať vykazovanie spotreby PHL.
  3. Tretím a myslím si, že najkomplikovanejším spôsobom je vykazovanie spotreby PHL vo forme paušálnych výdavkov.

Paušálne výdavky je možné uplatniť najviac do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie (napr. kalendárny rok) primeraného počtu najazdených kilometrov a podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať tento spôsob ako najjednoduchší, nie je to tak a to hneď z niekoľkých dôvodov:

– Ako vyplýva z textu, aj tu je potrebné sledovať počet najazdených kilometrov za dané obdobie (daňový úrad má spôsob výpočtu, ako vie overiť primeranosť počtu najazdených kilometrov).

– Taktiež je potrebné preukazovať cenu blokmi o nákupe.

– Navyše pri tomto spôsobe je potrebné zohľadniť výšku paušálneho výdavku v nadväznosti na DPH. Ak si napríklad podnikateľ stanoví výšku paušálneho výdavku 70%, môže to znamenať, že ostatných 30% prejazdil na iné účely ako na podnikanie. Preto 30% nie je daňovo uznateľným výdavkom. Avšak súčasne ak je platiteľom DPH, nemôže z takýchto nákupov PHL uplatniť nárok na plný odpočet DPH, ale uplatniť odpočet len do takej výšky, ako si stanovil výšku paušálneho výdavku. V našom prípade 70%.

– Prípadným problémom by mohlo byť tiež preukázanie používania vozidla na podnikateľské účely aj pri zvyšných 30%. Pretože ak by neboli preukázateľné, mohlo by to pre daňovú kontrolu naznačovať používanie vozidla na iné ako na podnikateľské účely (obľúbené „dovolenkové zájazdy“). Tým pádom malo dôjsť k zdaneniu vozidla vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla príslušnému zamestnancovi.

Súkromné auto v podnikaní

Iným spôsobom sa automobil v podnikaní správa, ak nie je súčasťou obchodného majetku, ale je v súkromnom vlastníctve majiteľa alebo aj zamestnanca, ktorý vozidlo používa na výkon svojej práce.

Čo si môžete dať do nákladov

Aj v tomto prípade výdavky predstavujú daňovo akceptovaný náklad, ktorý je však limitovaný osobitným predpisom, zákonom č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Bližšie sa budem venovať tejto problematike z pohľadu výdavkov na PHL.

Cestovné náhrady

Zákon o cestovných náhradách hovorí o nárokoch, ktoré patria zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu. Za zamestnanca sa pritom nepovažuje len zamestnanec, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu, ale môže ísť aj o dohodára, konateľa, člena iných orgánov právnickej osoby a ďalších.

Paušálne náhrady a náklady na pohonné látky

Okrem stravného patrí zamestnancovi aj náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorá sa skladá z dvoch zložiek :
a) základná náhrada za každý 1 km jazdy, ktorej výšku stanovuje ministerstvo a v súčasnosti je táto vo výške pre automobily 0,183 Eura / 1km,
b) náhrada za spotrebované pohonné látky, ktorej výšku preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe PHL a je prepočítaná podľa spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii motorového vozidla.

Odpočet DPH pri kúpe auta

Treba dodať, že ešte v nedávnej minulosti zákonodárca limitoval možnosť odpočítania DPH pri kúpe motorového vozidla iba na určité typy vozidiel. Tieto boli pre všetkých dobre známe svojou prepážkou oddeľujúcou nákladovú časť od časti určenej pre sedenie.

Tento ombedzenie je však už odstránený a preto odpočet DPH je v súčasnosti možný bez problémov. Každý nákup však treba posudzovať jednotlivo, existujú určité limity, ktorým sa však bližšie venovať nebudem.

Cestná daň

Na záver treba dodať, že s používaním automobilu na podnikateľské účely súvisí aj platba ďalšej dane a to dane z motorových vozidiel. Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel treba podať a daň zaplatiť do konca januára nasledujúceho roka. Napríklad daň z motorových vozidiel za rok 2012 bude treba zaplatiť do konca januára 2013.

O autorovi

Ing. Martin Radošovský je expertom na dane a účtovníctvo. Je majiteľom firmy BSC partners, s.r.o., ktorá sa zaoberá vedním účtovníctva pre podnikateľov. Môžete sa s ním skontaktovať cez stránku https://www.bscpartners.sk alebo emailom na adrese radosovsky@bscpartners.sk.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 67 komentárov

 1. Dobry den, ak si chcem odpocitat DPH pri kupe auta, musi byt toto auto zakupene az po zalozeni zivnosti ? Dakujem za odpoved.

 2. Odpočet DPH pri kúpe čohokoľvek a podnikanie na základe živnostenského oprávnenia sú 2 rozdielne kategórie. Odpočítať DPH si môže ten, kto je registrovaný ako platiteľ DPH. Ten kto sa môže alebo musí registrovať ako platiteľ DPH je uvedené v článku.
  Z uvedeného vyplýva, že ak ste živnostník, nie nemôžete si odpočítať DPH a to zo žiadneho nákupu, ak ste platiteľ DPH, možné to je.
  Čo sa týka odpočtu DPH (napr. auta), ktoré ste kúpili skôr ako ste sa stali platiteľom DPH, túto za podmienok uvedených v zákone o DPH je možné odpočítať aj potom ako sa platiteľom DPH stanete.

 3. Čiže filippob, DPH sa dá odpočítať aj z takto kúpeného auta, ako ste napísali. Ale to iba za podmienky, že sa stanete platcom DPH. Ak sa nestanete platcom DPH, nebudete si môcť odpočítať DPH.

  Keby ste si chceli naštudovať podrobnosti, tu je zákon o DPH. Ale aj tak ešte pred uskutočnením takej veľkej investície do podnikania ako je auto odporúčam si nájsť účtovníka a s ním sa poradiť, aby vás potom niečo nečakané nezaskočilo.

 4. Ďakujem za odpovede.

 5. Dobry den,

  chcela by som sa opytat ako to je ak si idem zakladat sro a chcem si dat do podnikania auto svoje sukromne – 4 rocne – treba spravit daky znalecky posudok a v tejto sume ho zaradit do podnikania?je mozne ho dat do podnikania za symbolicku sumu 1 euro alebo musi to byt v trhovej cene? ak je to mozne iba v trhovej cene – mozem ho potom odpisovat 4 roky alebo kratsie? dakujem za radu

 6. Neviem presne čo myslíte pod pojmom „chcem si dať auto do podnikania“. V súvislosti so zakladaním s.r.o. predpokladám, že máte na mysli vloženie hnuteľného majetku (auta) ako vklad do základného imania spoločnosti. V tom prípade, je potrebné vyhotoviť na auto znalecký posudok. Minimálna výška základného imania je 5000 eur, to znamená, že ak auto nepresiahne podľa znaleckého posudku túto hodnotu, zvyšok budete musieť vložiť v inej forme (iný majetok, peniaze).
  V prípade, že by ste mali na mysli vloženie auta do firmy nie do základného imania, v takom prípade sa jedná z môjho pohľadu zrejme o „kúpu“ auta s.r.o.čkou od Vás ako od súkromnej osoby. Nedoporučujem Vám ani v tomto prípade kúpno – predajný vzťah za symbolické 1 euro, kedže by ste sa podľa môjho názoru považovala za spriaznenú osobu. Prečo ? Pretože takéto obchodné transakcie so spriaznenými osobami daniari iste radi preskúmajú a, ak by ste si rozdiel medzi aktuálnou trhovou cenou a skutočnou predajnou cenou nedodanila sama, spravili by to za Vás daniari + nejaké to penále a možno pokuta. V tomto prípade odporúčam navštíviť aspoň1-2 bazáre (napr. AAA auto) a získať nejaký ten papier, na ktorom by bola uvedená aktuálna trhová cena čo najpodobnejšieho automobilu ako je ten Váš (značka, parametre, výbava atď.) a v tejto cene automobil predať, resp, z pohľadu firmy kúpiť. Takýto majetok sa odpisuje ako každý iný majetok.

 7. Dobrý deň,
  mám založenú živnosť a v minulom roku som si kúpil auto na leasing. Teraz rozmýšľam, že zo živnosti prejdem na sro a zaujíma ma, či je možné dať nejakým spôsobom do základného imania sro toto auto, ktoré mám na leasing – resp. tu jeho časť, ktorú som zaplatil v hotovosti ako akontáciu – bolo to tých 5000€, ktoré je potrebné dať ako základné imanie.
  Ďakujem za každú radu.

  Jozef

 8. V komentári nad tým Vaším je táto otázka rozoberaná : „V súvislosti so zakladaním s.r.o. predpokladám, že máte na mysli vloženie hnuteľného majetku (auta) ako vklad do základného imania spoločnosti. V tom prípade, je potrebné vyhotoviť na auto znalecký posudok. Minimálna výška základného imania je 5000 eur, to znamená, že ak auto nepresiahne podľa znaleckého posudku túto hodnotu, zvyšok budete musieť vložiť v inej forme (iný majetok, peniaze).“

  V prípade lízingu si ale nie som istý, či sa toto vzťahuje na Váš prípad. Neviem presne ako aký lízing sa jedná, ale pri klasickom lízingu, auto nie je Vaším majetkom, ale spravidla v lízingovej zmluve a predpokladám, že aj v osvedčení o evidencii je majiteľom predmetu lízingu lízingová spoločnosť a to až do úplného splatenia lízingu. Takže ťažko hovoriť o vklade automobilu do základného imania Vašej spoločnosti, ak automobil vlastne ani nie je Váš. Takže môj osobný názor, automobil, u ktorého ešte nie je ukončený lízing nie je možné vložiť do základného imania, ale praktickú skúsenosť s týmto nemám.
  Možno by ste sa mohli poradiť priamo s Vašou lízingovou spoločnosťou o tejto možnosti, prípadne aspoň o prevedení lízingovej zmluvy na už Vašu novozaloženú spoločnosť, aby ste aspoň dostali ďalšie splátky do nákladov.

 9. Dobry den,

  chcela by som sa spytat ako je to s možnosťou zaradit auto do podnikania darovanim od FO nepodnikatela na s.r.o. – nie do Zakladneho imania, ale do majetku firmy- ide mi o to aby FO nepodnikatel platil čo najmenšiu daň z príjmu z predaja automobilu – hodnota automobilu je cca 5000 eur avsak moze ho FO darovat aj za nizšiu sumu? Mat automobil v majetku je vyhodne nakoľko do nákladov ide odpis, poistka, phm, olej atd atd…avsak ako čítam vyššie ak by používal podnikateľ súkromné auto – može si uplatniť iba paušálne náhrady + benzin…čiže žiadne umývanie auta, olej, servis atd…

  Ešte možno ak by FO prenajala auto s.r.o. ale to by muselo byť tiež za trhovu cenu predpokladam, že tiež nie za 20eur mesačne…a aj tak vtedy by som si nemohla s.r.o. auto zas odpisovat

  ďakujem pekne za radu

 10. Darovanie ako také je možné, neviem Vám síce poradiť z pohľadu živnostníkov (nezaoberám sa jednoduchým účtovníctvom ani SZČO), ale princípy, ktoré uplatňujem v obchodných spoločnostiach sú v podstate rovnaké, darovanie ako také nie je daňovým výdavkom, pri darovaní spriaznenej osobe by som sa možno obával hodnoty, akou by bol dar ohodnotený, ak by bola hodnota daru príliš podhodnotená v porovnaní s aktuálnou trhovou cenou.
  Ako spomínate možnosťou je aj prenájom automobilu s.r.o.-čke, tam je to vecou dohody ceny nájmu, a do tejto ceny si môžete zahrnúť ako amortizáciu (odpisy) taktiež aj PZP, údržbu (umývanie, servis, olej a pod.). Samotná spotreba PHL by podľa môjho názoru bola už výdavkom s.r.o.-čky a vykazovanie jázd by už bolo na jej pleciach.

 11. Pekný večer,
  veľa som sa dočítala z Vašich rád len mám ešte jednu otázku: Manžel má živnosť a dva týždne novo založenú s.r.o. Rada by som chcela ešte vedieť môže darovať auto ako živnostník do majetku s.r.o. keď je ešte auto v leasingu, viem treba asi súhlas. Prevod auta na s.r.o. chce z toho dôvodu, že väčšinu svojich aktivít bude realizovať v s.r.o. , ak áno prevediem to v zostatkovej hodnote ako aj auto a uver na leasing.
  Za radu veľmi pekne ďakujem.
  Vlčáková

 12. Dobrý deň,
  vymysleli ste zaujímavú kombináciu. Poviem rovno, praktickú skúsenosť s tým, na čo sa pýtate nemám. Nech už spravíte čokoľvek, z pohľadu vášho účtovníka, ten sa musí účtovne a daňovo vysporiadať s tým, čo sa v s.r.o. udeje.
  Môj osobný názor je, prečo sa nejdete rovno spýtať do lízingovky aké máte možnosti ? To by som ja spravil ako prvé, aby som zbytočne nešpekuloval. Myslím si, že darovať auto, ktorého ani nie ste vlastníkom je asi nereálne. Skôr si myslím, že by mohlo ísť o prevod lízingu ako takého a na to zrejme bude potrebný ten spomínaný súhlas lízingovky.
  Predpokladám, že auto sa do s.r.o. vloží v zostatkovej cene lízingu, ale ako hovorím, nemám ešte takúto skúsenosť. Ak by ma s takýmto niečím oslovil môj klient, iste by som bol nútený si tento problém viac naštudovať.
  Takže na záver, spýtajte sa v lízingovke a poraďte sa so svojím účtovníkom 🙂

 13. Pekný deň,
  ďakujem za odpoveď, je mi jasné že s tým musí súhlasiť lízingovka zle som sa vyjadrila o darovaní, myslela som prevod majetku z SZCO do PO už som sa kontaktovala z lízingovkou, čakám na odpoveď hlavne by som Vás poprosila o potvrdenie či je to v súlade so zákonom o daniach a čo to bude znamenať pre SZCO ak uskutoční prevod majetku, musí byť nejaký vyraďovací protokol, alebo nejaká zmluva.

 14. Dobrý deň,
  myslím si, že uskutočňovanie prevodov lízingu z jedného nájomcu na druhého je právne možné a tým pádom je to aj v súlade so zákonom. Ak by to možné nebolo, predpokladám, že ani lízingová spoločnosť by vám k tomu neudelila súhlas.
  Nie je od veci mať ku všetkému doklad, aj keď viem, že sú to papierovačky, ale radšej kopa papierov ako kopa problémov s daňovou kontrolou 🙂
  Váš účtovník by už mal vedieť ako sa vysporiadať s prevodom účtovne a následne aj daňovo, z pohľadu s.r.o. -čky ako nového nájomcu. Aj manžel ako živnostník by si mal overiť, či bude mať z daňového hľadiska vysporiadané všetky povinnosti.

 15. ďakujem veľmi pekne, ešte som sa nikde nestretla s takou rýchlou odpoveďou.Účtovníctvo-doteraz jednoduché som mu robila aj robím , budem sa musieť trochu potrápiť podvojným-nemám skúsenosti s takým prípadom, no nieje mi neznáme podvojné účtovníctvo.
  Pekný zvyšok dňa
  Vlčáková

 16. dostala som odpoveď z lízingovky, nie je možný prevod po dobu financovania, tak teraz neviem ako, manžel vykonáva činnosť odborného lesného hospodára a žiadny iný výdaj-náklady nemá len PHM a údržba auta. Dá sa v tejto problematike ešte niečo urobiť?
  Vlčáková

 17. Dobrý deň,
  zrejme je tak postavená lízingová zmluvy. Viem o jednej možnosti, neviem však, či je akceptovateľná pri predmete lízingu. Ak chcete dostať náklady na prevádzku a údržbu automobilu do s.r.o.čky, je možné, že by ste uzavreli medzi s.r.o čkou a živnostníkom nájomnú zmluvu. Proste manžel ako živnostník bude fakturovať prenájom auta s.r.o.čke napr. vo výške nákladov na opravu a údržbu auta. Výdavky na PHL by už boli výdavkami samotnej s.r.o. Samotné odpisy samozrejme ostávajú na živnosti, ako aj všetky náklady spojené z lízingom auta. Keď sa chcete dostať aspoň na nulu, všetky tieto náklady spočítajte a v tej výške fakturujte nájom auta s.r.o.čke.
  Ale ako hovorím, nie som si istý, či je táto metóda uplatniteľná vo vašom prípade, takže odporúčam, aby ste si túto možnosť ešte overili z iného zdroja.

 18. Dobrý deň,
  rada by som sa spýtala, či si živnostnik, ktorého predmetom podnikania je preprava osôb, a nemá svoj osobný automobil zaradený v majetku firmy, môže uplatniť do nákladov okrem cestovných náhrad aj umytie mot. vozidla?

 19. Dobrý deň,
  ak by bol tento spôsob reálny-ešte si to overím-, potom, aby som PHM mohla dávať do nákladov s.r.o. odhlásiť na DÚ vozidlo SZČO a prihlásiť ho na s.r.o. ?
  Už som z toho hotová, ale potešili ste ma , že je ešte jedna šanca.

  Ďakujem
  Vlčáková

 20. Dobrý deň,
  neviem Vám povedať ako je to s daňovými povinnosťami živnostníkov. Vôbec sa nezaoberám živnostníkmi, neviem ani aký je rozdiel medzi majetkom živnostníka a majetkom súkromnej osoby, z môjho pohľadu je to totiž jedna a tá istá osoba, ktorá hlavne ručí celým svojím majetkom.
  Viem ako je to s daňovou povinnosťou z pohľadu s.r.o. Iste ale nebude na škodu, ak sa spýtate vášho správcu dane, či máte alebo nemáte oznámiť vznik daňovej povinnosti z dane z motorových vozidiel. Ale to by som riešil až potom, ako by som si overil, či je vôbec reálne to, čo som Vám napísal o nájme

 21. Dobry den,

  idem zakladat sro, a prave sa nam pokazilo sukromne auto, preto ho musime vymenit. Mozem kupit ojazdene vozidlo na leasing hned bez DPH? Alebo, ako sa to robi, aby to bolo vyhodne pre mna? Toto bude moje prve podnikanie. Auto by sme chceli pouzivat aj na sukromne ucely. Dakujem

 22. Idete zakladať s.r.o. a nemáte účtovníka, ktorý by Vám aj s týmto problémom pomohol ? Tak Vám držím palce 🙂
  Neviem, čo je výhodné pre Vás, podľa toho, aké máte priority a čo očakávate.
  Auto môžete kúpiť samozrejme akékoľvek, aj ojazdené, to je na Vašom rozhodnutí. DPH si môžete odpočítať samozrejme tiež, akonáhle budete platcom DPH. Píšete, že chcete používať auto aj na súkromné účely, v tom prípade sa Vám to celé trochu „skomplikuje“. DPH si už až tak celkom úplne odpočítať nemôžete, ak viete, že auto budete používať aj na súkromné účely. Tiež si budete musieť zdaňovať nepeňažný príjem. Tiež sa musíte rozhodnúť akým spôsobom budete vykazovať prejdené kilometre na účely podnikania. Tiež si v niektorých prípadoch nebudete môcť z nákupu PHL úplne odpočítať DPH.
  Takže položili ste z Vášho pohľadu jednoduchú otázku, ja Vám na ňu však neviem dať jednoznačnú odpoveď, pretože je viac variánt. Netreba tiež zabúdať na vysporiadanie dane z motorových vozidiel a oznamovaciu povinnosť.
  Takže ako som spomenul v úvode, poraďte sa s Vaším účtovníkom, čo vlastne presne chcete a on Vám povie ako sa to dá urobiť 🙂

 23. Prosím Vás o odpoveď na nasledovnú otázku:
  Podnikateľ – mesačný platca DPH si v júli 2012 zakúpil automobil. Odpočet DPH si uplatnil za mesiac júl 2012.
  Výdavky na auto plánuje až od septembra 2012 – kedy chce aj DÚ oznámiť jeho používanie.
  Nemal však túto povinnosť – nahlásenie auta DÚ – už v júli 2012, kedy si ho zakúpil?

 24. Nespravím vám výklad zákona, ale v zákone je táto definícia: „Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa §85 ods. 2 písm. a).“

  „Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak tento zákon neustanovuje inak“

  Otázkou teda je, čo znamená pojem „použitie vozidla na podnikanie“ .

  Podľa vyjadrenia správcu dane, ktoré som dostal, použitie vozidla na podnikanie je deň zápisu vlastníka (podnikateľa) automobilu do osvedčenia o evidencii.

  Príklad: na polícii zapíšu vozidlo a do osvedčenia o evidencii uvedú dátum 25.7.2012. Daňová povinnosť vzniká 26.7.2012. Oznamovacia povinnosť musí byť splnená do 25.8.2012.

  Každopádne by som nikdy nečakal so splnením si oznamovacej povinnosti, lepšie je oznámiť to skôr ako neskoro a s prípadnou sankciou.

 25. odpoveď pre dina dňa 16. august 2012 – 14:07

  Nemôže. Môže si uplatniť len PHM + náhrada za km podľa cestovných náhrad a súvisiace výdavky s cest.náhradami, čiže diaľ.známka, parkovné. opravy a údržby vozidla,poistné nemôže, tieto sú zahrnuté v amortizácii

 26. Dobrý deň,
  máme v s.r.o. služobné auto, ktoré sa nám pokazilo a ako to vyzerá nedá sa opraviť, preto šéf poslal kolegu (jednorazovo) na pracovnú cestu, kde si zobral svoje súkromné auto. Vyúčtoval si cestovný príkaz v zmysle zákona o cestovných náhradách. A teraz sa pýtam, máme oznamovaciu povinnosť voči DÚ a následne
  zaplatiť daň z motorových vozidiel za ten jeden mesiac ? (v riadnom termíne).

  Ďakujem Helka

 27. Dobrý večer,
  oznamovaciu povinnosť v tomto prípade nemáte, ale daňová povinnosť z motorových vozidiel sa prenáša na spoločnosť. Daňovú povinnosť si vysporiadate v daňovom priznaní podávanom za rok 2012 do 31.1.2013.

 28. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

 29. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. V s.r.o. mám auto, na ktoré som už ukončila leasing. Chcem kúpiť nové a toto by som chcela predať. Auto je 4 ročné a má pokazený motor. Auto som kúpila od súkromnej osoby, čiže neplatca DPH a leasingovka mi ho prefinancovala. Moja otázka je: 1. auto pri predaji predávam ďalej bez DPH, napriek tomu, že s.r.o je plátca DPH?
  2. môžem auto predať aj za napr. 500 € ak je v nepojazdnom stave, lebo je poškodený motor? ako mám postupovať, aby mi daňový úrad nerobil problém ? Ďakujem za odpoveď.

 30. Dobry den,
  Chcem sa opytat :
  od 1.2.2013 otvaram zivnost ako merchandiser to znamena ze dene beham z obchodu do obchodu a na dopravu sa pouzivam vlastne vozidlo.
  Ak chcem naklady na pohonne hmoty odratat zdani staci mi odkladat blocky o tankovani a v januari 2014 zaplatit cestnu dan?
  Alebo musim vies nejaku knihu jazd alebo nejaku dokumentaciu o vedeni vozidla?stav km a tak?
  A je to vobec mozne ak mam auto prerobene na Plyn LPG?
  A co vsetko vlastne viem odratat z dani co sa tyka auta? aj naklady na bezne opravy ako su brzdy a podobne?prezutie kolies tlmice atak?na nasich cestach sa moze stat hocico a neviem co vsetko si potom mozem uplatnit.a ak opravu uplatnim musi byt doklad zo servisu alebo staci ak bude blocek o kupe nahradheho dielu?Vela veci si viem opravit svojpomocne len musim kupit suciastku.Dasa aj tato odpisat?
  Dakujem pekne.

 31. Dobrý deň,
  chcel by som vedieť, či je možné v nákladoch za rok 2012 použiť priemernú cenu nafty za celý rok, ktorý vydáva Štatistický úrad. Používam súkromné vozidlo zapísané na RČ.

 32. Dobrý deň Vám prajem,
  spoločník v sro používa auto, ktorého nieje vlastníkom. Rieši sa tento prípad cez zmluvu o prenájme osobného auta a prejdené km+PHM si takto môže dať do Nákladov?

  ďakujem za odpoveď

 33. Dobrý deň,
  chcela by som sa poradiť.
  Auto používam na podnikanie je prihlasené na daňovom úrade. Chcela by som vedieť či je nutné viesť knihu jázd pre náklady na benzín? Pretože navigáciu v aute nemám a počula som, že sa to dá aj inak. Vopred ďakujem za vašu radu. S pozdravom

 34. dobrý deň
  1. szčo 3 dni pred ukončením živnosti predal odpisované auto (vložené do podnikania) za zostatkovú hodnotu
  2. v tom roku si teda už za 3 mesiace (do marca) odpis neuplatnil
  3. príjem z predaja dostával postupne podľa splátkového kalendára až do konca roku (keď už nebol szčo, na osobný účet -podnikateľský zrušil), teda ho účtoval v závierkových operáciách ako ostatný príjem
  4. takisto aj zostatkovú hodnotu účtoval v závierkových operáciách ako prevádzkovú réžiu
  Otázka: vo výkaze o majetku auto ako DHM stále figuruje, aj keď je predané a účtované cez závierkové operácie. Kde som urobila chybu?
  Dopredu ďakujem

 35. paulo – Ak auto nemáte v majetku firmy, do nákladov si môžete dať iba pohonné hmoty a základnú náhradu 0,183 eura na 1 km jazdy. Musíte si viesť knihu jázd. Servis, náhradné diely a podobne si nemôžete dať do nákladov.

  hctags – Štatistický úrad vedie aj týždenné priemerné ceny pohonných hmôt. Tie použite podľa dátumov vašich jázd.

  reny36 – Áno, veďte si knihu jázd. Do nákladov si dáte benzín podľa počtu najazdených kilometrov.

 36. Dobrý deň, chcem sa spýtať ak má podnikateľ FO v prenájme jeho vlastný automobil na firmu čo sa môže dať do nákladov? Ide mi o to, že som prebrala účto po inej účtovníčke a neviem sa z toho vysomáriť.Mám dávať do nákladov bločky PHM a už potom nerátať spotrebu podľa technického alebo to mám rátať pomocou vzorca a už dané bločky PHM neúčtovať do nákladov?Do nákladov si môžem dávať stravné, paušálnu náhradu vo výške 0,183 za km a rôzne opravy súvisiace s automobilom. Chápem to správne?Ďakujem Vám za radu

 37. Dobrý deň,
  ak je auto zaradené v majetku živnosti a uplatňujú sa paušálne výdavky 80 % na PHM, platí táto výška 80% aj na ostatné nákupy týkajúce sa prevádzky auta – napr. olej, pneumatiky… alebo tie sa môžu dávať v plnej výšky do nákladov?
  ďakujem

 38. sersela – 80% paušálne výdavky platia iba na pohonné hmoty. Ostatné výdavky si môžete uplatniť v plnej výške.

 39. Zdravím,
  situácia asi nie je veľmi obvyklá, preto som na ňu nenašiel odpoveď, tak by som sa rád opýtal: Sro kúpila ojazdené vozidlo, no ešte ho nepoužíva na podnikateľské účely, neprihlásila ho teda na DU a neplatí cestnú daň. No sú tu isté náklady súvisiace s kúpou a registráciou vozidla, ako i nutné kontroly (originality, STK, EK…), môže si tieto náklady, súvisiace s obstaraním a registráciou vozidla, daňovo uplatniť?
  Ďakujem.

 40. Dobrý deň,
  v roku 2011 som si založil živnosť a kúpil na firmu(IČO) nové auto. Živnosť som minulý rok vo februári prerušil, urobil som mimoriadnu účtovnú uzávierku a auto odhlásil z daňového úradu pre platenie dane z nehnuteľnosti a vyčlenil z majetku firmy. V tom čase som si nebol istý či živnosť znovu po 6 mesiacoch, prípadne do času podania daňového priznania za rok 2013 neobnovím. V tomto momente je mi jasné, že živnosť v blízkej dobe neobnovím a preto som sa začal zaoberať myšlienkou auto prepísať z IČO na rodné číslo. Otázka je, či a kedy je potrebné prepísať auto pri prerušení živnosti na súkromnú osobu? Nevzniká nejaký problém ak je živnosť prerušená a ja firemné auto používam ako súkromná osoba? Z pohľadu daňového to je podľa mňa vyriešené tým, že som auto odhlásil a vyčlenil z podnikania a tým, že som živnosť neobnovil do 31.03.2013 tak si neuplatním za dva mesiace roku 2012 ani odpisy, len výdavky spojené s prevádzkou. Z pohľadu poisťovne mi bolo povedané, že to či je auto na IČO alebo RČ nie je dôležité, keď ide o to isté meno na techničáku a poistnej zmluve. Na polícii som sa pýtal a povedali mi, že auto je treba prepísať, ale keď som povedal, že o mesiac mi končia poistné zmluvy, tak že môžem kľudne počkať dovtedy, auto používať a prepísať potom.
  Je prepis firemného auta na súkromnú osobu v tomto prípade vôbec nutný, ak ide o toho istého vlastníka?
  Už vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.
  S pozdravom,

 41. Dobrý deň, chcem sa spýtať, že či sa dá na podnikateľské účely kúpiť aj staršie auto cca 5-ročné a dať si ho do odpisov? Ďakujem za odpoveď.

 42. Pavol – ak je auto v majetku firmy, podľa môjho názoru si môžete uplatňovať náklady s ním súvisiace.

  JaroS – keď ste auto vyčlenili z majetku firmy, mali by ste si ho prepísať na vás ako súkromnú osobu (na rodné číslo).

  Monika24 – áno, na podnikateľské účely si môžete kúpiť aj staršie auto. Vek auta nie je obmedzený.

 43. arianajobs1 : SRO ktorá je platcom DPH v roku 2012 doopisovala automobil zaradený do majetku spoločnosti. V máji 2013 chce automobil predať platcovi DPH.
  1. je zákonom stanovená suma za ktorú možno majetok predať?
  2. predaj musí byť s DPH?
  3. nakoľko neuplynulo 5 rokov od doodpisovania spadá predajná suma do daní?

  za skorú odpoveď ďakujeme

 44. Dobrý deň,
  od 1.5. mám založenú živnosť. Pravdepodobne budem pri podnikaní používať súkromné auto, ktorého držiteľom je manželka.
  1) Podľa nového už nemusím vopred hlásiť na DÚ používanie auta, stačí na konci a zaplatiť alikvotnú časť cestnej dane… je to tak?
  2) Musím mať s manželkou uzatvorenú nejakú formálnu zmluvu na používanie auta na podnikateľské účely?
  Vďaka za odpovede.

 45. Dobrý deň,
  manžek, živnostník má pozastavenú živnosť k 30.06.2013. Od mája 2013 má sro. V živnosti má auto zaevidované auto ktoré chce požičať sro-ke, aby mohol dať benzín do nákladov. Môže uzatvoriť dohodu ako živnostník s sro ešte dátumom jún 2013 (keď má ešte živnosť) napr. do konca roka 2013?Bola by to suma 100 € na mesiac, ktorú by sro zaplatila živnostníkovi a on by to zahrnul do dani z príjmu za rok 2013?
  Ďakujem za odpoveď!

 46. Manželka je konateľom s.r.o.(bez prac. pomeru a bez nároku na odmenu) .Jej vlastné auto ja (ako prokurista – bez nároku na odmenu) používam na pracovné cesty (sú každodenné – 40 km a viac/denne), lebo sme realitka (obhliadky a pod.) Môžeme dať túto položku do nákladov s.r.o. ako výdavok hoci to býva aj viac ako 400€/mesačne? Vzniká manželke daňová povinnosť z tohto prijmú?

 47. Dobry den, chcel by som previest auto do uz zalozenej sro z mojho sukromneho vlastnictva. Teda prostrednictvom kupno predajnej zmluvy. Je potrebny znalecky posudok, ked chcem auto aj odpisovat? Treba aj doklady od auta prepisat na sro?

 48. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať účtujem náhradu za spotr. PHM + paušálnu náhradu za každý km na nákl. auto nezaradené v obch. majetku môžeme si uplatniť DPH z tejto celkovej sumy spotreby PHM? (sme platcami DPH)
  Ďakujem

 49. Dobrý deň, ešte sa chcem spýtať, musí byť v TP zapísané IČO podnikateľa ak si chce dať auto do podnikania a uplatňovať všetky výdavky na auto? Alebo si môže zaradiť do podnikania aj bez toho aby mal v TP zapísané IČO!
  Ďakujem

 50. Dobry den prajem, potrebovala by som sa ubezpecit, co sa tyka pouzivania sukromnych vozidiel zamestnancov a.s. na sluzobne ucely… Zamestnanci z casu na cas vyuziju svoje auto (po dohode so zamestnavatelom) na sluzobnu cestu mimo BA, je mi jasne ze na tieto dni ich uvediem v danovom priznani dane z MV. Ako je to vsak s odhlasovanim? Zakazdym po sluzobnej ceste ho treba odhlasit? Niekde som citala ze tato povinnost sa netyka sukromnych vozidiel zamestnancov pouzitych na SC… Dakujem vopred za ujasnenie.

 51. Dobrý deň, prosím o radu, ak sa to jednoducho dá napísať. Som SZCO, v roku 2013 som mal prijem cca 6000 eur. Oplati sa mi vobec davat – uctovat auto do podnikania (kniha jazd) za rok 2013 a platit cestnu dan vo vyske 150 EUR (Presovsky kraj) alebo radsej „vobec nepouzivat auto pri podnikani“ (pri výkone mediacie ho nepotrebujem) a neplatit cestnu dan. Ide totiz o to ci vydavok – platba cestnej dane nebude pre mna vyssi ako „zisk“ pri uctovani nakladov pri pouzivani auta. Co by podla vas bolo vyhodnejsie v mojom pripade ci „vyrabat naklady“ autom alebo neplatit cestnu dan vo vyske 150 EUR. Od zaciatku minuleho roku sa, pokial sa nemylim, neprihlasuje auto na danovom urade a toto sa ma tyka.
  Ospravedlnujem sa ak som to napisal nie celkom zrozumitelne, rad doplnim udaje.
  Dakujem velmi pekne za odpoved

 52. Dobrý deň,
  ak je majiteľom osobného automobilu fyzická osoba nepodnikateľ, a prenajíma automobil na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku jednoosobovej s.r.o., pričom konateľ a majiteľ automobilu sú totožné osoby, je prenájom automobilu živnosťou podľa živnostenského zákona, musí majiteľ automobilu t.j. fyzická osoba nepodnikateľ ohlásiť prenájom automobilu na živnostenskom úrade? Za odpoveď ďakujem.

 53. Dobry den,

  prosim o radu, som SZCO a pouzivam auto na firemne ucely. Auto je pisane na manzelku. Auto vsak nadobudla este pred manzelstvom. Mozem z tohto odpisovat phm a amortizaciu? Treba nejaku zmluvu s manzelkou ? Dakujem

 54. Dobry den,

  Som SZCO, pracujem vonku a minuly rok som si kupil auto ktore som prihlasil na zivnost. V minulom roku som ho na podnikanie nepouzival cize som ani nezaplatil cestnu dan. Otazka znie, mozem si dat 1/4 kupnej ceny auta do odpisu za minulorocne zdanovacie obdobie ak som cestnu dan nezaplatil ? Resp. ak si neuplatnujem naklady suvisiace s uzivanim tohto automobilu mozem si jeho kupnu cenu za 4 roky odpisat kedze neplatim cestnu dan ? Zistil som totiz ze by pre mna bolo vyhodnejsie pouzivat sluzby prepravcov na cestovanie do zahranicia.

  Velmi pekne dakujem za odpoved, neviem to fakt nikde najst

 55. Dobry den,

  dakujem za informacie v clanku. Chcem sa vsak opytat, na zaklade coho sa vypocitava cestna dan? Podla dokladovanych vydavkov za PHL?

 56. Daň z motorových vozidiel (kedysi cestná daň) sa vypočítava v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku. Pre tok 2013 platí pravidlo výpočtu podľa počtu dní, počas ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Samotné výdavky na PHL nemusia byť nutne preukázaním použitia vozidla na podnikanie, môže ísť napr. aj o prenájom…

 57. Dobrý deň, prosím o radu, mám klienta, ktorý je SZČO, auto v živnosti má v majetku, ale ho nevyužíva. na podnikanie. (firma, pre ktorú pracuje mu poskytla auto pre jeho prácu)  Uvedené auto využíva  manželka na svoje podnikanie – je tiež SZČO. Otázka znie čo si môže dať manželka ktorá má so svojím manželom SZCO zmluvu  o nájme auta do nákladov? Má evidovať knihu jázd alebo má nárok na paušál?

   

  Ďakujem za radu

   

 58. Dobrý den.

  Ak si kupim auto a dam ho ako zivnostnik do majetku firmy a budem si ho 48mes. odpisovať, co ak zivnost budem musiwet zrusit alebo prerušiť? Komu bude patrit auto? Budem mat voci statu nejake financne povinnosti? A co po 48mes….komu bude patrit? Je pretolepsie ho pouzivat ako sukromny majetok? Ako ho viem preniest do osobneho majetku?

 59. Dobrý deň.

  Som zamestnaný v nemeckej firme a často cestujem z miesta bydliska v SR do nemecekj firmy. Nemecký zamestnávateľ mi chce poskytnúť vozidlo evidované v jeho nemeckej firme na účely presunu z miesta bydliska do nemeckej firmy, resp. priamo k zákazníkovi v Nemecku, Švajčiarsku prípadne k zákazníkom v EU.

  Cestná daň a poistky sú platené firmou v Nemecku.

  Aké splnomocnenia potrebujem na preukázanie oprávnenia používania v Nemecku evidovaného vozidla pre tieto účely ?

  Je možné požiadať o splnomocnenie aj na súkromné účely a je potrebný aj súhlas na cesty počas víkendu ?

  Musí byť splnomocnenie notársky v Nemecku overené ?

  Je možné uviesť v oprávnení SPZky viacerých firemných nemeckých áut ?

  Ďakujem predom za rady.

  Szabó  

 60. Dobrý deň, živnostník este v roku 2014 kupil nakladny automobil, v roku 2014 nedal ani kupno-predajnu zmluvu do uctovnictva, automobil nevyuzival…môžeme ho zaradiť v roku 2015 s tým, že dáme zostatkovu cenu akoby ponizenu o odpis,ktory si v roku 2014 neuplatnil? Este jedna vec, tento nakladny automobil pocas roka 2015 využil iba 2x – fakturoval sluzby….moze si aj napriek tomu uplatnit v roku 2015 celorocny odpis? A ako je to s danou z MV? Ked auto vyuzival iba jeden mesiac na podnikanie?

  Ďakujeme za info.

   

 61. Dobrý deň,

  ak zákon zaraďuje osobné auto do odpisovej skupiny s dĺžkou odpisov 4 roky, znamená to, že ho nemôžem odpisovať povedzme 6 rokov rovnomerne? Pri 4 ročnom odpise by som šiel do straty a nemohol by som uplatnit nezdanitelnu cast dane. Pre štát je to predsa výhodnejšie ak by som odpisoval dlhšie. Viem, že otázka znie hlúpo, ale … začínajúci SZČO

  Ján

 62. Dobrý deň,

  chcel by som sa opýtať. Mám takú situáciu, že súd si dáva ťažko načas ohľadom zapísania s.r.o. do obchodného registra (už vyše mesiaca) a za pár dní si mám prevziať nové auto, ktoré som chcel dať do majetku s.r.o., kvoli nákladom. Čiže budem si musieť prevziať nové auto na mňa a až potom ho zaradiť napriklad za 2 tyzdne do majetku s.r.o. Otázka znie: Musím aj v takomto prípade robiť znalecký posudok na nové úplne nové auto, ktoré má len 2 týždňe? Ďakujem.

 63. chcela by som sa opytat ci si mozem auto kupit a dat do nakladov aj v polnohospodarstve

   

   

 64. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: mám živnosť popri zamestnaní ku ktorej potrebujem automobil. Ten si prenajímam od FO. Moja otázka je, ako to je s cestnou daňou. Mám ju uhradiť za dané obdobie využívania tohto osobného automobilu ja ? Alebo to má urobiť vlastník? Ako to môžem riešiť?               Ďakujem za odpoveď Romana

 65. Dobry den 

  Chcel by som prenajat vozidlo ktore vlastnim ako sukromna osoba druhej osobe …..viete mi prosim poradit co vsetko k tomu potrebujem co sa tyka zivnosti a papierov, auta, dani, atd.. Zivnost mam aktivnu a aktivne pracujem v sklade ako skladnik na zivnost …..

  dakujem

 66. dobry den. mam kupene auto na leazing uz 5rokov.Chcel som toho roku podat dan z mot.voz.Auto v tech.preukaze je zapisane takto: vlastnik vozidla-leazingova spolocnost,drzitel osvedcenia-moje meno, auto nieje na szco.Minuly rok som mal dost ciest do zahranicia a chcel som si ho ako sukromna osoba uplatnit na podnikatelske ucely szco emam ho vede vo firme. otazka je taka co si mozem uplatnit ak zaplatim dan z motoroveho vozidla.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.