5 spôsobov, ako si môžete vyberať peniaze z vašej s.r.o.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Autor článku: Martin Radošovský

1. Vyplatenie podielu na zisku s.r.o.

Na úvod reba povedať, že v akejkoľvek forme podnikania, či už je to živnosťs.r.o., družstvo či iný typ spoločnosti, všeobecne treba rozlišovať medzi súkromným a firemným.

Čo je súkromné je súkromné, ale čo je firemné súvisí s firmou a teda s jej podnikateľskou činnosťou.

A z každej podnikateľskej činnosti musíte platiť štátu platby, ktoré vám ukladajú rôzne zákony.

Kedy to začnú byť “vaše” peniaze

Treba si uvedomiť, že ak podnikáte, robíte to za účelom dosiahnutia zisku. Inak by to, samozrejme, nemalo zmysel.

Zisk je to, čo môžete po splnení nárokov štátu použiť na svoje súkromné účely – firemné sa zmení na súkromné.

V s.r.o., ktorá vedie podvojné účtovníctvo, je ziskom rozdiel, o ktorý prevyšujú výnosy vaše náklady. Po zaúčtovaní všetkých operácii v príslušnom kalendárnom roku dostanete výsledok, kladný alebo záporný.

To je však len začiatok.

Prečo?

Pretože toto ešte nie sú „vaše“ peniaze.

Tento výsledok (zisk) je potrebné upraviť podľa zákona o dani z príjmov tak, aby ste z neho dostali základ dane. Teda skutočnú sumu, z ktorej budete štátu odvádzať daň z príjmov.

To znamená že na 99% sa zisk nerovná základu dane.

Z takto upraveného základu dane sa odvedie daň, ktorá je momentálne vo výške 19%.

Avšak ani toto ešte nemusia byť úplne „vaše“ peniaze.

Rezervný fond

Podľa Obchodného zákonníka a v súlade so spoločenskou zmluvou, resp. zakladateľskou listinou je každá obchodná spoločnosť povinná vytvárať zo zisku rezervný fond.

Z čistého zisku (hrubý zisk – daň) najskôr odvediete príslušnú výšku do rezervného fondu, prípadne iných fondov.

Sociálny fond

Ak sa tak rozhodnete, môžete z takéhoto čistého zisku určitou časťou prispieť aj do sociálneho fondu.

Ten potom v súlade so zákonom o sociálnom fonde môžete použiť pre svojich zamestnancov.

Môže to byť napríklad vo forme rekreačného pobytu, výletu spolu s rodinami, na kultúrne podujatie a podobne.

Uhradenie straty

Ešte stále to však nemusia byť „vaše“ peniaze.

Ak ste napríklad v niektorom z minulých rokov nedosiahli zisk, ale naopak ste zaznamenali stratu, môžete na valnom zhromaždení rozhodnúť o úhrade tejto straty z dosiahnutého zisku.

Konečne prichádza vyplatenie podielu na zisku

Zvyšok peňazí, ak po tomto všetkom nejaký zostane, sú už konečne “vaše” peniaze, ktoré sa môžu použiť na rozdelenie medzi spoločníkov.

Každý spoločník dostane podiel na zisku s.r.o. podľa výšky svojho obchodného podielu v spoločnosti alebo podľa príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy.

Odvody z podielu na zisku

Novinkou, ktorá bude aktuálna už za rok 2011 je zavedenie platenia zdravotných odvodov z takto vyplatených podielov.

Túto povinnosť si musí vysporiadať každý spoločník samostatne.

Povinnosť si splníte podaním tlačiva pre ročné zúčtovanie do svojej zdravotnej poisťovne. Na základe toho poisťovňa vypočíta výšku zdravotného odvodu, ktorú ste povinní uhradiť.

Avšak treba podotknúť, že platenie zdravotných odvodov sa týka zisku z roka 2011 vyplácaného v roku 2012. Teda zisky zo starších rokov ako je 2011 tejto povinnosti nepodliehajú.

Oznámenie na tlačive sa bude realizovať až v roku 2013 a to ročným zúčtovaním za rok 2012.

2. Zamestnanie sa vo vlastnej s.r.o. na plný alebo čiastočný úväzok

Ak nechcete čakať rok, kým si vyplatíte podiel na zisku, alebo potrebujete peniaze už v priebehu roka, môžete sa vo vlastnej spoločnosti zamestnať.

Ak ste spoločník, prípadne súčasne konateľ, vôbec to nevylučuje možnosť, že sa vo vlastnej spoločnosti zamestnáte.

Ide o klasický pracovno-právny vzťah na základe pracovnej zmluvy, či už na plný alebo čiastočný úväzok.

Zo mzdy budú stiahnuté odvody a dane a súčasne vaša spoločnosť zaplatí odvody ako váš zamestnávateľ.

3. Práca pre vlastnú s.r.o. na dohodu o vykonaní práce

Pre vašu vlastnú s.r.o. tiež môžete pracovať na základe dohody o vykonaní práce.

Podobne ako v prípade zamestnania na trvalý alebo čiastočný úväzok, aj pri práci na dohodu budete musieť z vašej odmeny zaplatiť daň. S.r.o. za vás tiež bude musieť zaplatiť odvody.

4. Poberanie odmeny za výkon funkcie konateľa alebo spoločníka

Môžete tiež poberať odmenu ako člen štatutárneho orgánu (konateľ) alebo ako spoločník.

Z takejto odmeny sa taktiež platia odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Rozdiel medzi podielom na zisku a odmenou zamestnanca alebo konateľa

Na rozdiel od vyplácania podielov na zisku, pri poberaní odmeny ako zamestnanec alebo konateľ musíte počítať s vyššími odvodmi.

Teda peňazí, ktoré vám nakoniec ostanú pre súkromnú potrebu ako zamestnancovi alebo konateľovi s odmenou môže byť menej ako pri vyplatení podielu na zisku.

5. Použitie firemného majetku na súkromné účely

Firemné peniaze môžete využívať aj nepriamo, bez toho, aby ste si niečo vyplatili.

Môžete to uobiť tak, že budete majetok, zaobstaraný za firemné peniaze, používať na súkromné účely. Najčastejšie ide o služobné auto, počítač, telefón a podobne.

Legislatíva pamätala aj na takúto „štedrosť“ podnikateľov a majiteľov firiem, ktorí svojím zamestnancom poskytujú tieto výhody.

V takomto prípade vám odporúčam uzavrieť dohodu medzi vami ako zamestnancom a vašou firmou v písomnej forme.

Takéto príjmy sú pre zamestnancov rovnako príjmom, aj keď v nepeňažnej forme a podliehajú zdaneniu u samotného zamestnanca. Podobne to platí aj pre už spomínané príjmy zo sociálneho fondu, ktorý môžete použiť napríklad aj na preplatenie lístka do divadla, dovolenky, koncertu a podobne.

Čo je najvýhodnejšie

Existuje viacero možností ako si „vyberať“ peniaze z vlastnej firmy.

V tomto článku som spomenul tieto možnosti:

 1. Vyplatenie podielu na zisku
 2. Zamestnanie na plný alebo čiastočný úväzok
 3. Zamestnanie na dohodu o vykonaní práce
 4. Poberanie odmeny za výkon funkcie konateľa alebo spoločníka
 5. Použitie firemného majetku na súkromné účely

Pri rozhodovaní sa medzi jednotlivými možnosťami bude pre vás dôležité hlavne to, či si môžete dovoliť čakať na ukončenie účtovného obdobia (kalendárneho roka), kedy si budete môcť vyplatiť podiel na zisku.

Ak si môžete dovoliť počkať na vyplatenie podielu na zisku, bude to pre vás pravdepodobne najvýhodnejšia možnosť.

Ak si však nemôžete dovoliť čakať, budete musieť siahnuť po niektorej z možností, ktorá vám umožní dostať sa k peniazom počas roka. Vtedy pravdepodobne zvolíte plný alebo čiastočný pracovný úväzok, prácu na dohodu alebo odmenu za funkciu konateľa alebo spoločníka.

Na rozdiel od vyplácania podielov na zisku, pri poberaní odmeny ako zamestnanec alebo konateľ musíte počítať s vyššími odvodmi. Teda peňazí, ktoré vám nakoniec ostanú pre súkromnú potrebu ako zamestnancovi alebo konateľovi s odmenou môže byť menej ako pri vyplatení podielu na zisku.

Ing. Martin Radošovský
www.bscpartners.sk
radosovsky@bscpartners.sk

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 11 komentárov

 1. Na zaklade tychto 2 paragrafov je mozne vyhnut sa 14% zdaneniu dividend do zdravotnej poistovne? T.j. zvysit zakladne imanie z vytvoreneho zisku a nasledne znizit zakladne imanie na minimum (5000€) podľa §123 . bude to vratenie vkladu=“vyplatenie dividend“ nezdanene?

  㤠144
  Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku,
  ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané
  v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. “

  㤠123
  (3) Po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci
  žiadať vrátenie vkladu. Za vrátenie vkladu
  sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté
  pri znížení základného imania.“

 2. Ešte som síce nepočul o takomto postupe, ale zdá sa, že by to malo byť možné.

  Čo sa považuje za dividendy, z ktorých sa musia platiť odvody, definuje § 10b ods. 1 e) zákona o zdravotnom poistení. Platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania sa tam nespomínajú.

 3. Takže by sa týmto spôsobom dalo vyhnúť aj plateniu dani z príjmu?
  Príklad:
  Pred koncom zúčtovacieho roka budem mať čistý zisk 10 000 eur.
  Zvýšim základné imanie na 15 000 a napríklad o týždeň ho znova znížim na 5000, to znamená, že ako jediný spoločník si tých 10000 nechám bez nejakých daní alebo poplatkov? Aký by to malo asi postup ? ako sa zvyšuje a znižuje ZI ? asi to treba nahlásiť . Je nejake časové obdobie medi zvýšením a zníením ZI ?

 4. Dani z príjmu by sa asi nedalo vyhnúť. Zisk sa musí najskôr zdaniť daňou z príjmu právnických osôb a až potom sa môže použiť.

  Základné imanie sa zvyšuje a znižuje rozhodnutím valného zhromaždenia. Ak ste jediný spoločník, valné zhromaždenie ste vy sám. Nahlásiť to treba do obchodného registra na obchodnom súde.

 5. Aha, takže navýšenie ZI sa nedá zaúčtovať do nákladov, to by asi bolo príliš jednoduché 🙂

 6. To platenie daní z príjmu mi stále vŕta v hlave, lebo platiť 23% je naozaj zdieranie.
  Tak mi napadla ešte takáto situácia ako sa tomu vyhnúť:

  ZI firmy je 5000 € vložené ako finančná hotovosť. V priebehu troch mesiacov zarobí firma čistý zisk 5000 €. Za tieto peniaze nakúpim hmotný majetok, napr. auto za 1600 € (aby som sa vyhol 4-ročnému odpisovania a zaúčtoval to ako jednu položku), počítač, vybavenie kancelárie, nábytok…to všetko za zisk 5000 €. Tým pádom by bol zisk 0 €, to znamená žiadne dane. ZI by som navýšil o tento hmotný majetok (5000 cash + 5000 hmotný majetok). Následne by som znížil ZI o 5000 cash, to znamená, že by som nechal v sro ako ZI iba ten hmotný majetok. Vyhol by som sa takýmto spôsobom daniam ?

 7. Asi by sa to tak dalo urobiť. Nie som si celkom istý, či by vyplatená časť, o ktorú sa znižuje základné imanie, nepodliehala zdravotným odvodom.

  Keď pozerám do zákona o zdravotnom poistení, vyslovene o platbách spoločníkom pri znížení základného imania tam nevidím nič. Podľa toho to vyzerá, že sa z toho zrejme odvody neplatia. Ešte je možné, že je to tam niekde zahrnuté pod nejakým iným pomenovaním, ktoré som si nevšimol.

 8. Ad daň z príjmu z Vášho dotazu: Sám si odporujete, pretože ak hovoríte o čistom zisku, tak hovoríte o už zdanenom zisku, takže ste sa asi veľmi zdaneniu nevyhli. Ak by to tak išlo tento štát si by už neexistoval, alebo by sme mali iné zákony 🙂

  Samotné zvyšovanie a znižovanie základného resp. vlastného imania nie je len tak, tieto zmeny podliehajú schvaľovaniu valného zhromaždenia, určuje sa spôsob a zdroj zvyšovania imania a naloženie z vlastním imaním pri znižovaní imania. Keby to bolo také jednoduché a dalo by sa to týmto spôsobom riešiť, asi by sme to už všetci robili.

 9. ak som konateľ sro, založenou zakladateľskou listinou, musím si vyplácať zisk? Čo ak si zisk nevyplatím?

 10. Dobrý deň, prosím Vás o radu, či je možné založiť vlastnú s.r.o. a zároveň zostať ako zamestnanec v inej firme.

  Ďakujem Milay

 11. Milay – áno, môžete si založiť vlastnú s.r.o. a zároveň zostať zamestnancom v inej firme.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.