7 dôležitých výhod živnosti oproti s.r.o.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Živnosť je najrozšírenejšia forma podnikania na Slovensku.

Je to preto, že oproti iným formám podnikania má niektoré nezanedbateľné výhody.

Druhou najčastejšou formou podnikania je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Aj keď za živnosťou zaostáva, tiež má svoje výhody. Väčšina podnikateľov sa však rozhodne práve pre živnosť.

Prečo to tak je?

Je to preto, že bežní malí podnikatelia vidia živnosť ako jednoduchšiu a lacnejšiu možnosť. Bariéry, ktoré musíte prekonať pri zakladaní živnosti sú v porovnaní s s.r.o. oveľa menšie.

V tomto článku popíšem 7 výhod živnosti oproti s.r.o. Tie považujem za najsilnejšie dôvody, kvôli ktorým sa väčšina podnikateľov rozhodne pre živnosť.

1. Žiadne základné imanie

Do s.r.o. musíte pri jej založení vložiť základné imanie.

Základné imanie musíte vložiť v podobe peňazí, prípadne úradne oceneného majetku, v hodnote najmenej 5000 €.

Hneď táto prvá podmienka je pre väčšinu záujemcov o podnikanie nesplniteľná, pretože 5000 € na základné imanie jednoducho nemajú.

Pri živnosti žiadne základné imanie neexistuje. Pri jej založení do nej nemusíte vložiť vôbec nič.

Na živnosť môžete začať podnikať doslova aj s nulou.

2. Nízke poplatky za založenie

Jediným výdavkom, ktorý je rovnaký pri založení živnosti aj s.r.o., je poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia.

(Áno, aj pre s.r.o. potrebujete živnostenské oprávnenie).

Tak pri živosti, ako aj pri s.r.o., zaplatíte za každý predmet podnikania, ktorý patrí medzi voľné živnosti 5 € a za každý predmet podnikania, ktorý patrí medzi remeselné alebo viazané živnosti 15 €.

Pri založení živnosti žiadne ďalšie poplatky neplatíte.

Všetky ďalšie poplatky sa týkajú iba s.r.o.

Úradné poplatky pri založení s.r.o. sú vysoké.

Najviac zaplatíte za zápis do obchodného registra a to 331,50 €, prípadne polovicu, ak by ste o zápis žiadali elektronicky (čo nie je pre bežného človeka také jednoduché).

Môže sa stať, že na vypracovanie niektorých dokumentov, ako spoločenská zmluva, budete potrebovať služby právnika. To bude ďalšia vysoká položka.

Ďalej budete potrebovať úradne overiť niekoľko listín a podpisov. Za každé overenie, samozrejme, budete musieť zaplatiť.

Nič z toho sa netýka živnosti, preto žiadny z týchto poplatkov pri živnosti nebudete platiť.

3. Menšia komplikovanosť založenia

Samotný proces založenia živnosti je podstatne jednoduchší, ako proces založenia s.r.o.

Pre založenie živnosti musíte podať žiadosť o vydanie živnostenského oprávneniana živnostenskom úrade.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré vyplníte. Aj keď toto tlačivo nie je práve jednoduché, dá sa to zvládnuť.

V prípade s.r.o. musíte podať na živnostenskom úrade takú istú žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia, ale to nie je zďaleka všetko.

Ešte predtým musíte vytvoriť a dať úradne overiť spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu.

Spoločenská zmluva a zakladateľská listina sú právne dokumenty, ktorými sa zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným a v ktorých sú zadefinované vzťahy medzi jednotlivými spoločníkmi.

V závislosti od okolností môže byť vytvorenie spoločenskej zmluvy dosť komplikovaný právny problém.

Potom vás čaká podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra na súde.

Nebudem detailne popisovať, čo všetko musíte vyplniť a priložiť k návrhu na zápis, ale nie je toho málo.

Týmto všetkým musíte prejsť pri zakladaní s.r.o. Pri zakladaní živnosti vám tieto starosti odpadajú.

4. Paušálne výdavky

Výdavky na podnikanie znižujú váš základ dane a teda aj vašu daň z príjmu.

Inak povedané daň z príjmu neplatíte z celej sumy vašich príjmov. Od tej si najskôr odpočítate výdavky (a prípadné nezdaniteľné položky) a až z tejto zníženej sumy platíte daň.

Ak podnikáte v oblasti, v ktorej máte na podnikanie malé výdavky a teda máte málo toho, čo si môžete od príjmov odpočítať, bude vám vychádzať vyššia daň z príjmu.

Živnostníci majú oproti s.r.o. výhodu v takzvaných paušálnych výdavkoch.

Paušálne výdavky sú suma, ktorú si ako živnostník môžete odpočítať z vášho základu dane, aj keď ste v skutočnosti žiadne výdavky nemali.

Paušálne výdavky si môžete uplatniť do výšky 40% z vašich príjmov, najviac však 5040 € ročne.

Inak povedané, ako živnostník si môžete znížiť základ dane, z ktorého platíte daň z príjmu o 5040 €, aj keď ste nemali žiadne, alebo ste mali len nízke skutočné výdavky.

5. Nezdaniteľné časti základu dane

Ako živnostník si váš základ dane môžete ešte znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.

Sú to nezdaniteľné časti

S.r.o. žiadne takéto nezdaniteľné časti nemá.

Tieto nezdaniteľné časti by ste si mohli uplatňovať, ak by ste boli vo vašej s.r.o. zároveň aj zamestnancom. To už je ale iná téma.

6. Nižšia daň z príjmov

Výška dane z príjmov s.r.o. je 22%.

Výška dane z príjmov živnostníka je:
19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku životného minima
25% zo základu dane nad 176,8-násobok životného minima

176,8-násobok životného minima je v súčasnosti 35 022,31 €.

Ak máte daňový základ do sumy 176,8-násobku životného minima (35 022,31 €), výhodnejšiu daňovú sadzbu máte ako živnostník (19%).

7. Žiadne daňové licencie

Živnostníci neplatia žiadnu daňovú licenciu.

Avšak spoločnosť s ručením obmedzeným musí daňovú licenciu platiť.

Daňová licencia je vlastne minimálna výška dane, ktorú musí s.r.o. zaplatiť. A to bez ohľadu na to, či vôbec dosiahla nejaký zisk.

Daňové licencie sú jedna z najabsurdnejších vecí, s akými sa podnikatelia stretávajú. Daňovú licenciu totiž musia platiť iba tie firmy, ktoré sú v strate, majú nulový zisk, alebo majú zisk menší, ako je výška daňovej licencie. Teda práve tie firmy, ktoré sú na tom zle, štát ešte navyše zaťažuje daňovými licenciami.

Platcovia DPH sú naviac potrestaní tým, že platia dvojnásobne vyššiu daňovú licenciu ako neplatcovia DPH.

Výška daňovej licencie je:

  • ročný obrat do 500 000 €, neplatca DPH: 480 €
  • ročný obrat do 500 000 €, platca DPH: 960 €
  • ročný obrat viac ako 500 000 €, platca aj neplatca DPH: 2880 €

Živnostníci majú šťastie, že sa ich daňové licencie netýkajú.

Záver

V článku som uviedol týchto 7 výhod živnosti oproti s.r.o.:

1. Žiadne základné imanie
2. Nízke poplatky za založenie
3. Menšia komplikovanosť založenia
4. Paušálne výdavky
5. Nezdaniteľné časti základu dane
6. Nižšia daň z príjmov
7. Žiadne daňové licencie

Ak sa chcete dozvedieť všetko o živnosti, vrátane

  • podrobného postupu jej založenia,
  • povinností živnostníka ohľadom platenia poplatkov, daní, odvodov
  • a mnohých ďalších dôležitých informácií.

vstúpte exkluzívnej sekcie mojej stránky Živnosť krok za krokom.

Dozviete sa v nej všetko, čo potrebujete vedieť o založení a úspešnom prevádzkovaní živnosti.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.